منو
امیررضا فرهید

امیررضا فرهید

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٢٤,٩١٦
لایک
٢,٦٤٨
لایک
دیس‌لایک
٧٨٢
دیس‌لایک
رتبه کل
١٤٣
رتبه کل
درباره‌ی من:

من امیررضا هستم.تو تبریز زندگی میکنم.من حدود چهار ساله که به کلاس زبان میرم و این دیکشنری اولین و بهترین دیکشنریه که من چهار ساله ازش
استفاده میکنم و سعی می کنم معنی بهتر لغات را هم در این برنامه بگذارم.
من مدیون مدیر این برنامه هستم و تشکر فراوان از ایشان دارم.
ممنون

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٤,٩١٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٤٣
لایک
لایک
٢,٦٤٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٨٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٢١

. A structure made of wood , metal, or wire that is around a piece of land برگرفته شده از کتاب:English Time 6

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٨٨

. A public event of shows and games in a town or village

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٤٧

. A long thin piece of cloth in the from of a flower given as a prize

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١١١

. A recipe tells you what to do and what to use to cook a kind of food

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١١٧

. One of the body parts that a bird uses for flying

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
My sister was always scared of dogs.
دیدگاه
٤٨

خواهر من همیشه از سگ ها می ترسد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
A leopard cannot change its spots.
دیدگاه
٤٩

پلنگ وحشی هرگز نمیتواند لکه هایش را عوض کند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
A typhoon is on its way.
دیدگاه
٣٢

طوفان در حال آمدن است.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
A portrait of Abraham Lincoln hangs on the wall.
دیدگاه
٢٢

تصویری از آب رهام لینکلن روی دیوار آویزان است.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
organic matter
دیدگاه
٣١

ماده اصل

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.