منو
امین جهانگرد

امین جهانگرد

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٧١,٥١٠
لایک
٧,٢٨٥
لایک
دیس‌لایک
٦٧٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٥٣
رتبه کل
درباره‌ی من:

jahanhessab.ir

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧١,٥١٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥٣
لایک
لایک
٧,٢٨٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٧٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٧٤

suburb: به معنی حاشیه شهر و خارج شهر نیست به شهرک های مسکونی دور از مرکز شهر و نزدیک به حاشیه شهر گفته می شود که خانه های حیاط دار دارند و به مراتب ا ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٧١

1 - مجزا، جداگانه، به صورت تک تک each individual accountant needs a pc 2 - انفرادی، فردی individual sports, individual goal 3 - distinctive خاص متمای ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٤٥

1 - This is major? You got me out of bed for this? major news مهم 2 - major poet, major problem بزرگ 3 - major road, major role اصلی 4 - major oil pr ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٤٧

1 - زیاد کردن، بالا بردن turn up the radio. turn up the oven. 2 - سر و کله پیدا شدن، ظاهر شدن، حاضر شدن، امدن ( اغلب معنای منفی دارد ) he doesnt tu ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٤٢

1 - خاراندن 2 - خراشیدن prisoners scratched their names on the walls 3 - خط انداختن sorry ive scratched your car 4 - cross out خط زدن، قلم زدن i scra ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
It's my habit to get up early even on weekends.
دیدگاه
٤٠

من عادت دارم زود بیدار شم حتی در آخر هفته

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The blue whale is an enormous animal that can be over one hundred feet in length.
دیدگاه
٣٨

نهنگ آبی حیوان عظیم اجثه ای است که طولش میتواند بالای صد فوت باشد

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Watch out that you don't fall.
دیدگاه
٤١

مواظب باش که نیفتی

تاریخ
٤ سال پیش
متن
If she carries on shoplifting, she'll end up in jail.
دیدگاه
٣٣

اگر او به دزدی از مغازه ها ادامه بده، سر از زندان در میاره

تاریخ
٣ سال پیش
متن
A cube has six sides.
دیدگاه
٢٢

مکعب شش وجه دارد ( در ضمن مکعب هشت راس دارد! )

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.