دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٩,٩٣٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٠٣
لایک
لایک
٢,٠٨٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٤٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٥

Chill out= relax=come down= take it easy

دیدگاه
٠

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

Cross my heart به جان خودم اینو در جواب You don't say ( نه بابا ) میتونیم بگیم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

نه بابا در جوابش میتونیم بگیم Cross my heart ب جون خودم

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

از مرحله پرت بودن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.