٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٤ بازدید

ترجمه عبارت  matters at hand

١ هفته پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٤٢ بازدید

برای عبارت زیر چه ترجمه‌ای را پیشنهاد می‌کنید؟ He was a man who was impossible to ignore

١ هفته پیش