علی راد

علی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبرگذار٢٢:١٥ - ١٤٠١/٠٣/٠٦فعل های �برگزاردن� و �برگذاردن� این دو فعلِ مرکب در متون معتبر متأخرِ فارسی کم و بیش در یک معنا به کار رفته اند و براساس شواهد موجود نمی توان حکم کر ... گزارش
0 | 0
غوغا٢٣:٠٨ - ١٤٠١/٠٣/٠٥معرکه، پرسروصدا، تماشایی، اغواگرگزارش
0 | 0
شرشره٢٠:٤٧ - ١٤٠١/٠٢/٢٢شِرشِره؛ نوارهای باریک کاغذکشیِ برّاق و رنگ ووارنگ که در جشن ها می آویزند.گزارش
0 | 0
ذبح٢٠:٣٣ - ١٤٠١/٠٢/٢٢فدایی، فداکردنگزارش
2 | 0
صفات٠٧:٢٢ - ١٤٠١/٠٢/١٠خصوصیات، صفت هاگزارش
7 | 0
شرایط١٩:٣٥ - ١٤٠١/٠٢/٠٨اوضاع، دوران، دوره، ایام، زمانه، وضعیتگزارش
2 | 1
ملزومات١٧:٥٣ - ١٤٠١/٠٢/٠٨لوازم، لازمه ها، نیازها، مواردِ لازمگزارش
7 | 0
انگیزه١٧:٤٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٨بهانهگزارش
2 | 1
عامل١٧:٤٥ - ١٤٠١/٠٢/٠٨علت، دلیل، انگیزهگزارش
0 | 0
enclosure١٦:٢٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٧جعبهگزارش
0 | 0
فرزند١٥:٠١ - ١٤٠١/٠٢/٠٧کودکگزارش
0 | 1
شرشره٢١:٢٢ - ١٤٠١/٠٢/٠٦نوارهای رنگی، کاغذهای رنگیِ جشن و شادیگزارش
0 | 0
شبیه٢١:١٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٦چونگزارش
0 | 0
ممیزه٠٧:١٠ - ١٤٠١/٠٢/٠٦قابلِ تمیز، قابلِ تشخیص، ویژه، خاصگزارش
0 | 0
خط مقدم٢٢:٥١ - ١٤٠١/٠٢/٠٥مرز کشور، محل تلاقیِ سربازانِ دو سرزمین در جنگگزارش
9 | 0
واقعیات٠٣:٠١ - ١٤٠١/٠٢/٠٤واقعیت هاگزارش
2 | 1
tape player١٦:٣٨ - ١٤٠١/٠٢/٠١پخشِ صوت، پخش صوت، پخشِ صدا، پخش نوارکاستگزارش
2 | 0
مجدد١٩:٤٣ - ١٤٠١/٠١/٢٧چندبارهگزارش
0 | 0
ترور٠٤:٠٠ - ١٤٠١/٠١/٢٧سوءقصدگزارش
0 | 0
گله٠٢:٠٩ - ١٤٠١/٠١/٢٧گُلِه: دسته، گروه، عده. . . یک گُلِه بچه اونجا بود. یک گله سنگ ریخته بودند. یک گُلّه جنس اون جا وِل شده بود.گزارش
5 | 0
ستون١٥:١١ - ١٤٠١/٠١/١١پایه، پی، شالودهگزارش
2 | 0
ستون١٥:١٠ - ١٤٠١/٠١/١١بنیانگزارش
0 | 0
شیلنگ١٧:٤٩ - ١٤٠١/٠١/٠١شِلَنگ ( به روسی: Шланг ) یا �شیلَنگ�لوله ای توخالی و انعطاف پذیر برای جابجاییِ سَیّالات. این واژه از روسی وارد فارسی شده و روس آن را از هلندی ( slan ... گزارش
2 | 0
تنب١٨:٠٢ - ١٤٠٠/١٢/٢٢ریشهٔ �تُنبیدن� به معنی �برهم ریختن و خراب شدن�، صدای بَم شبیهِ کوبیدن بر طبلی بزرگ یا صدای رعدگزارش
5 | 0
مویه٢٠:٢٣ - ١٤٠٠/١٢/٠٨گریهٔ آرامگزارش
0 | 0
ساعات١٥:٥٦ - ١٤٠٠/١١/٢٥زمان ها، ساعت ها، اوقات، وقت هاگزارش
2 | 1
بی مثال١٨:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤ارزنده، ارزشمند، فوق العاده، بهت آورگزارش
2 | 0
عاشورا١٨:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢١عاشورا برگرفته شده از ریشهٔ �عَشر�، به معنای ده و عاشورا به معنای دهم است. عاشورا دهمین روز از ماه محرم در گاه شماری هجری قمری است. بیشترِ شیعیان به ... گزارش
0 | 1
کلیک١٤:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٨صدای کوتاه ناشی از فشردنِ یک سویچ، تماسِ آرامِ دو جسم سخت، یا مکش زبان حین جداشدن از کام نرمگزارش
0 | 0
اگریمان٠٤:٣١ - ١٤٠٠/٠٧/١٧Agr�ment، پذیرش، توافق، موافقت، اعتمادنامه، اعتبارنامه، آداب دیپلوماتیک ایجاب می کند که قبل از اینکه یک کشور رئیس جدید ماموریت دیپلماتیک را به منظور ... گزارش
0 | 0
رزیدنت١٩:٢١ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣ساکن، مقیمگزارش
9 | 1
ذرخش١٤:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨برق، جرقه، جلوهٔ آنی، آتش خَش، Lightning، شیارِ آتش، شکافِ آتش، تازیانهٔ آتش، خشِ آتش، خراشِ آتشگزارش
0 | 1
گذاشت٢٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤قرار داد، مستقر کردگزارش
18 | 1
سورپرایز٢١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤خیلی مهم، هیجان انگیزگزارش
9 | 2
پخشیدن٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤پخش کردنگزارش
0 | 1
به روزرسانی٠٦:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤آپدِیْتگزارش
2 | 1
اخوند١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣درباره اشتقاق این کلمه آراء مختلف آورده اند: پاوْل هُرن در �اساس اشتقاق فارسی� آن را از پیشوند �آ� �خواند� ( از فعل خواندن ) مرکب دانسته؛ رَدْلُف �خو ... گزارش
5 | 1
محقق٠٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣مُحقَّق = تحَقُق یافته، واقعیت یافته، انجام شده، شکل گرفته، پایان یافته، انجام گرفته، انجام یافتهگزارش
7 | 1
معرق٠٥:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣تکه کاری با چوبگزارش
0 | 1
نهاد٠٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢گذاشتگزارش
9 | 1
گذاشت٠٤:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢جادادگزارش
12 | 1
تلؤلو١٣:٥٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٩نورافشانیگزارش
0 | 1
ذرخش٠٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٩آذرخشگزارش
0 | 1
قلمبیده٠٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٦بیرون زده، بادکردهگزارش
2 | 1
نزدیک٠٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨حول و حوشگزارش
2 | 1
deacon١٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٦روضه خوانگزارش
2 | 1
deacon١٦:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٦مداح، قاریگزارش
0 | 1
سرمایه٠٤:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥امکان، امکاناتگزارش
2 | 1
بج٠٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥نشان، علامت، آرم، شناسه، نشانه، کارت شناسایی، نشانِ شناسه، آرمِ شناساییگزارش
5 | 1
فرودگاه١٩:٠٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣مطار، میدان هوایی هردو حاکی از جنبهٔ مثبت جایی در صنعت هوانوردی است که به پرواز اشاره دارد اما متاسفانه واژهٔ فارسیِ معادلِ آن ها به �فرود�آمدن توجه ... گزارش
5 | 1