منو
علی راد

علی راد

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٤,٧٥٨
لایک
٥٣١
لایک
دیس‌لایک
٢٧٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٦٦٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٧٥٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٦٨
لایک
لایک
٥٣١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٧٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٥

مرجع، مبنا، محل رجوع، پایه، آدرس

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

محصّل، شاگرد، طلَبِه، تلمیذ، جویای دانایی، جویندهٔ دانش

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

عوام فریب

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

Lumpen، عوام فریب، پوپولیست، متظاهر سیاسی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

بفرما، دیدی؟، تایید، اوکی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.