منو
علی رستمی

علی رستمی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢,٦٠٠
لایک
٢٦٥
لایک
دیس‌لایک
٢٥
دیس‌لایک
رتبه کل
١,١٤٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٦٠٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,١٤٥
لایک
لایک
٢٦٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٥

در روانشناسی به معنای ”کیفیت عاطفی“ یا ”ارزش عاطفی“یک ابژه یا موقعیت می باشد، که ممکن است مثبت، منفی، خنثی یا دوسوگرا ( Ambivalence ) باشد. این واژه ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

واپس روی ( نوعی مکانیسم دفاعی در روانکاوی )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

ساختار هرمی، هرم قدرت یا هرنوع نظام سلسله مراتبی هرم گونه.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

معیت، همسایگی، همراهی و مجاورت دو چیز عموما به نحوی که در تقابل، تناقض، تضاد یا قرینگی با یکدیگر باشند.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

مداخله

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.