دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٠٤٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,١٦٨
لایک
لایک
٣٢١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٠

از نظر من مشکلی نداره.

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٢

چسبیدن به چیزی و ادامه دادن آن.

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

اخراج کردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

آب خالی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٣

پشت تلفن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ سال پیش
متن
I'd rather eat than drink.
دیدگاه
١٠٥

من خوردن را به نوشیدن ترجیح می دهم

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Her father reluctantly consented to the marriage.
دیدگاه
٤

پدرش از روی اکراه به ازدواج رضایت داد.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The sting of a scorpion is in its tail.
دیدگاه
٦

نیش عقرب در دمش ( دم آن ) قرار دارد.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.