احمد احمدی

احمد احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهSO٢٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢از این روگزارش
0 | 0
sophisticated٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٣١دنیا دیدهگزارش
2 | 0
سورتی٢٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧سورتی عبارت است از اینکه هواپیما یک مرتبه بلند شود و یک مرتبه در فرودگاه فرود آید.گزارش
0 | 0
cold feet١٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣جا زدنگزارش
7 | 1
up to eleven١٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٩اصطلاح به معنی در بالاترین حد چیزی بودن Your confidence turned up to 11 اعتماد به نفست به بالاترین حدش رسیدهگزارش
2 | 0
be sick١٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٧حالت تهوع داشتنگزارش
7 | 1
tend to١٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٣رسیدگی کردن مراقبت کردن پرستاری کردن Would you mind waiting? I'm tending to another customer at the moment Nurses tended to the injured گزارش
16 | 1
header١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٣زدن ضربه سر در فوتبالگزارش
32 | 0
bid١٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠١تلاش her bid for re - election was unsuccessful تلاش او برای انتخاب مجدد بی ثمر بودگزارش
62 | 1
grant١٢:١٥ - ١٣٩٩/٠١/٣٠اجابت کردنگزارش
23 | 0
career١٧:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢٥فرق بین job و career تصور کنید کسی از علی میپرسه - علی شغلت چیه؟ علی جواب میده: - گوینده رادیو هستم، ولی دوست دارم کارگردان سینما بشم. تو این مثال ... گزارش
407 | 2
vicious١٣:٢١ - ١٣٩٨/١١/٠٥وحشیانهگزارش
21 | 1
get along with١٢:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٠خوب تا کردن باگزارش
16 | 1
goody goody١٥:١١ - ١٣٩٨/١٠/١٧آش مالگزارش
18 | 1
snack١٣:٤٣ - ١٣٩٨/١٠/١١هله هولهگزارش
21 | 4
in order١٣:٣٤ - ١٣٩٨/١٠/١١به این جهت که. . .گزارش
51 | 1
blow things out of proportion٢٢:٣٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٩پیاز داغش رو زیاد کردنگزارش
34 | 1
showpiece١٢:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١گل سرسبدگزارش
12 | 1
in order to١٤:٥٠ - ١٣٩٨/٠٩/١٠با این نیت که. . .گزارش
9 | 1
outgoing١٤:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/٢٥مردم دوستگزارش
21 | 1
fire engine١٢:٣٢ - ١٣٩٨/٠٨/٢٥Fire truck=گزارش
5 | 1
fire brigade١٢:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/٢٥=fire departmentگزارش
2 | 1
اتش روشن کردن١٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/٢٥Light a fireگزارش
7 | 1
in laws٠٠:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠١خانواده زن یا شوهر He's spending the holiday with his in - laws او تعطیلات را با خانواده زنش گذراندگزارش
34 | 1
هم شاگردی١٤:٠٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٣fellow studentگزارش
0 | 1
advice expert١٩:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠٨نظر کارشناسیگزارش
2 | 1
carrier bag٠٠:٣٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥=shopping bag کیسه پلاستیکی کیسه خریدگزارش
12 | 1