دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٧,٣٦٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٤٧
لایک
لایک
٢,٨٢٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٤٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

از نو سامان دادن، سازماندهی دوباره کردن، دوباره ساماندهی کردن، دوباره سازماندهی کردن

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

فجایع، بلایا

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

به نابودی کشاندن، تباه کردن، در هم کوبیدن

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

دارای شامه تیز

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

الگو گرفتن، الگوبرداری

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
The map key shows that a half inch on the map represents one hundred miles.
دیدگاه
٠

راهنمای نقشه نشان می دهد که نیم اینچ روی نقشه بیانگر صد مایل روی زمین است.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.