دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٦,٨٢٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٤٩
لایک
لایک
٢,٧٧٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٤١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

باستان شناختی archaeological site: محوطه باستان شناختی

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

بی پاسخ نماندن، پاسخ داده شدن

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

پیشکش کردن، هدیه دادن

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

پیشکش کردن، هدیه دادن

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

فرمانروایی، حکومت

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
The map key shows that a half inch on the map represents one hundred miles.
دیدگاه
٠

راهنمای نقشه نشان می دهد که نیم اینچ روی نقشه بیانگر صد مایل روی زمین است.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.