برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

مهاجرت (مرغان یا حشرات)

معنی کلمه مهاجرت (مرغان یا حشرات) به عربی

مهاجرت (مرغان یا حشرات)
طيران

مهاجرت (مرغان یا حشرات) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• چه حیواناتی مهاجرت میکنند   • اسامی پرندگان مهاجر   • نام پرندگانی که کوچ می کنند   • عکس حیواناتی که به خواب زمستانی میروند   • نام حیواناتی که به خواب زمستانی می روند   • نام پرندگان مهاجر ایران   • مهاجرت پرستوها   • کوچ پرندگان در پاییز   • معنی مهاجرت (مرغان یا حشرات)   • مفهوم مهاجرت (مرغان یا حشرات)   • تعریف مهاجرت (مرغان یا حشرات)   • معرفی مهاجرت (مرغان یا حشرات)   • مهاجرت (مرغان یا حشرات) چیست   • مهاجرت (مرغان یا حشرات) یعنی چی   • مهاجرت (مرغان یا حشرات) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مهاجرت مرغان یا حشرات

کلمه : مهاجرت (مرغان یا حشرات)
اشتباه تایپی : lih[vj (lvyhk dh pavhj)
عکس مهاجرت (مرغان یا حشرات) : در گوگل

آیا معنی مهاجرت (مرغان یا حشرات) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )