برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

قهوه

/qahve/

برابر پارسی: کهوه، بَنَک

معنی قهوه در لغت نامه دهخدا

قتوت. [ ق َ ] (ع ص ) مرد سخن چین. || دزد سخن ، نمام باشد یا نه. (منتهی الارب ) (آنندراج ).

قتوة. [ ق َ وَ ] (ع اِمص ) سخن چینی. (منتهی الارب ).

قهوه. [ ق َهَْ وَ ] (ع اِ) قهوة. خمر. (اقرب الموارد) (فرهنگ نظام ). شراب. (آنندراج ). می. (منتهی الارب ). نوعی از خمر غلیظ که بزودی شارب خود را سیر میگرداند، سکر آن محکم و قوی است. گویند: انه عبدالشهوة، اسیرالقهوة و گویند خمر را بدین نام خوانند چه شهوت و میل طعام را ببرد. (از اقرب الموارد). || درختچه ای است از تیره ٔ روناسیان که ارتفاعش بین 2 تا 12 متر متغیر است. گلهایش سفید و با بوی مطبوع ، ساقه اش استوانه ای شکل و شاخه هایش متقابلند، برگهایش ساده و بیضوی و نوک تیز و کناره های پهنک موج دار است. رنگ برگها سبز تیره و شفاف و در سطح فوقانی همراه با دو گوشوارک است. کاسه و جام گل آن شامل 5 تقسیم و پرچمهایش نیز بتعداد 5 است. میوه اش سفت و ابتداء سبزرنگ و پس از رسیدن قرمز میشود و محتوی دو دانه است هر دانه ٔ قهوه به اندازه ٔ یک نخود درشت و دارای یک سطح مستوی و یک سطح محدب است بر روی سطح مستوی یک شکاف وجود دارد. دانه ٔ قهوه محتوی مقداری آلبومن سخت و شاخی است (مانند هسته ٔ خرما). در حدود 33 نوع از این گیاه شناخته شده که در نقاط مختلف بحالت وحشی میرویند. اصل این گیاه از آفریقا و از منطقه ٔ سودان است و از آنجا به عربستان جنوبی در حدود قرون 14 و 15 میلادی برده شده و بعداً از آنجا به هندوستان و سپس به قاره ٔ جدید حمل و اکنون در برزیل بمقدار بسیار فراوان کشت میشود. میوه ٔ قهوه به بزرگی یک گیلاس و کمی کشیده است. دانه های قهوه بویی مخصوص و طعمی ملایم و گس دارند ولی بر اثر بو دادن بوی مخصوص و پسندیده ای پیدا میکنند.در آلبومن قهوه مقادیری مواد چرب و قند و سلولز و مواد آزته و کافئین موجود است. کافئین نخستین بار در سال 1820 م. توسط رونگ درآلمان بدست آمد و بعدها در سال 1861 م. رابطه اش با تئوبرومین که آلکالوئید موجود در چای است مشخص شد.
(اثراتی مشابه یکدیگر دارند و مخصوصاً مقوی قلب هستند) در قهوه ٔ بوداده علاوه بر کافئین ، ماده ٔ معطری به نام کافئون نیز وجود دارد که ماده ای است روغنی و فرار که به مقدار بسیار کم چند لیتر آب را معطر میکند. قهوه ٔ بوداده مدر و محرک اعصاب اس ...

معنی قهوه به فارسی

قهوه
درخت کوچکی بابرگهای بیضوی نوک تیزوگل سفیدمعطر
۱ - درختچه ایست از تیره روناسیان که ارتفاعش بین ۲ تا ۱۲ متر متغیر است . گلهایش سفید و با بوی مطبوع ساقه اش استوانه یی شکل و شاخه هایش متقابلند . برگهایش ساده و بیضوی و نوک تیز و کناره های پهنک موج دار است . رنگ برگها سبز تیره و شفاف در سطح فوقانی و همراه با دو گوشوارک است . کاسه و جام گل آن شامل ۵ تقسیم و پرچمهایش نیز به تعداد ۵ است میوه اش شفت و ابتدا سبز رنگ و پس از رسیدن قرمز می شود و محتوی دو دانه است . هر دانه قهوه یی باندازه بک نخود درشت و دارای یک سطح مستوی و یک سطح مستوی یک شکاف وجود دارد . دانه قهوه محتوی مقداری آلبومن سخت و شاخی است ( مانند هسته خرما ) در حدود ۳۳ نوع از این گیاه شناخته شده که در نقاط مختلف به حالت وحشی می رویند . اصل این گیاه از افریقا و از منطقه سودان است و از آنجا به عربستان جنوبی در حدود قرون ۱۴ و ۱۵ م . برده شده و بعدا از آنجا به هندوستان و سپس بقاره جدید حمل و اکنون در برزیل به مقدار بسیار فراوان کشت می شود میوه قهوه ببزرگی یک گیلاس است و می کشیده است . دانه های قهوه بوی مخصوص و طعمی ملایم و گس دارند ولی بر اثر بو دادن بوی مخصوص و پسندیده ای پیدا می کنند . در آلبومن قهوه مقادیری مواد چرب و قند و سلولز و مواد آزته و کافئین موجود است . کافئین نخستین بار در سال ۱۸۲٠ م . توسط رونگ در آلمان بدست آمد و بعدها در سال ۱۸۶۱ رابطه اش با تئوبرومین که آلکالوئید موجود در چای است مشخص شد ( اثراتی مشابه یکدیگر دارند و مخصوصا مقوی قلب هستند ) در قهوه بو داده علاوه بر کافئین ماده معطری به نام کافئون نیز وجود دارد که ماده ایست روغنی و فرار که بمقدار بسیار کم چند لیتر آب را معطر می کند . قوه بو داده مدور و محرک اعصاب است و به عنوان رفع مسمومیت از تریاک و مواد مخدر دیگر حتی الکل ( هنگام مستی ) به کار می رود . قهوه سبز دارای اثر رفع اسهال و تب بر و ضد سیاه سرفه است . کافئین که آلکالوئید موجود در قهوه مقوی قلب و مدر است و در ضعف قلب و بیماریهای عفونی ( ذات الریه تیفوئید ) مصرف می شود . کافئین در استعمال داخلی به مقدار ۵ / . تا ۱ / ۵ گرم در ۲۴ ساعت مصرف میشود درخت قهوه بن شجره البن قهوه آغاجی قهوه عربی . یا قهوه سودانی . درخت کلا ۲ - قهوه خانه : مرا در قهوه ...

معنی قهوه در فرهنگ معین

قهوه
(قَ وِ) [ ع . ] (اِ.) نوشیدنی که از جوشاندن ساییدة دانه های بو داده درخت قهوه به دست می آید.
( ~ .) [ ع . ] (ص .)رنگی که از ترکیب سیاه ، سرخ و زرد به دست می آید، هم رنگ قهوه .
( ~ .) [ ع - تر. ] (اِفا.) آن که قهوه - خانه را اداره می کند، آبدارچی .
( ~ .) [ ع - فا. ] (اِ.) محلی برای نشستن ، گفتگو کردن و نوشیدن چای و غذاهای ساده ، چایخانه .
( ~ . قَ جَ) [ ع - فا. ] (اِمر.) قهوة زهردار که سلاطین قاجار برای کشتن به کسی می دادند.

معنی قهوه در فرهنگ فارسی عمید

قهوه
۱. نوشیدنی تیره رنگی که از دَم کردن دانه های بودادۀ گیاه قهوه تهیه می شود و محرک اعصاب است.
۲. (زیست شناسی) دانه های تیره رنگ گیاه قهوه که بو دادۀ آن را جوشانده و می نوشند.
۳. (زیست شناسی) گیاهی درختی با برگ های بیضوی نوک تیز و گل های سفید معطر که در مناطق گرمسیر.
* قهوۀ قجری: در دورۀ قاجار، قهوۀ آمیخته به زهر که به بعضی اشخاص می خورانیدند.
ظرفی که در آن قهوه می جوشانند.
کسی که در قهوه خانه قهوه و چای برای فروش آماده می کند.
جایی که در آن قهوه و چای دم کرده برای فروش آماده می شود.
فنجان کوچکی که با آن قهوه می آشامند.
ظرفی که از آن قهوۀ جوشیده در فنجان بریزند.

قهوه در دانشنامه اسلامی

«کتاب قهوة الانشاء»، اثر ابو بکر بن علی بن حجه حموی أزراری(767 - 837ق)، مشهور به ابن حجه و به زبان عربی است. کتاب، مجموعه نامه ها و مکاتبات رسمی(دیوانیات) و غیر رسمی(اخوانیات) با معاصران اوست که حاصل دوران اشتغال او در دولت سلطان سیف الدین مؤید است. این مجموعه، علاوه بر نامه های ملک مؤید و ملک ظاهر، نامه های بسیاری از اشراف و بزرگان و قضات و رؤسای مصر را نیز در بر دارد و به همین جهت، نمونه جالبی از انشا و ادب آن دوره می باشد. این کتاب، علاوه بر جنبه ادبی، حاوی فواید تاریخی بسیاری نیز هست.
در باره زمان تألیف کتاب، از کلام خود مؤلف چنین برمی آید که آن را به تدریج در خلال کارش در دیوان قاهره، در طول سه تا چهار سال تألیف و تنظیم کرده است.
در ابتدا، مقدمه ای تحقیقی در باره شرح حال ابن حجه و ویژگی های کتاب به قلم محقق اثر، رودلف ویسیلی آمده است. در متن اثر، 121 نامه رسمی در سه جزء ارائه شده است و پس از آن، نامه های غیر رسمی به اعیان و اشراف آمده است. تقریظها، بخش بعدی را تشکیل داده است. آخرین بخش کتاب، مشتمل بر خطبه هایی است که برای آغاز چند کتاب انشاء نموده است.
«قهوة الانشاء»، الگویی است برای هر فردی که بخواهد فن نگارش خود را به طور عام تهذیب کند و البته نویسندگان حرفه ای بهره بیشتری می برند. اهیمت این اثر به لحاظ مطالعات معاصر بدین جهت است که مصدر تاریخی منحصر به فردی برای شناخت وضعیت اجتماعی - فرهنگی مصر و دگرگونی های آن در ربع اول از قرن نهم هجری(15 میلادی) است.
در این کتاب، بیش از 100 وثیقه و مکاتبه وجود دارد که ابن حجه در مقطع زمانی بین سال های 815 - 827ق(1413 - 1424م)؛ یعنی در اثناء حکومت چهار تن از سلاطین شراکسه انشاء کرده است، لذا مجموعه مهمی از وثائق تاریخی است که کسی در صحت آن شک نکرده است و لذا می توان آن را به عنوان مصدر اصلی مورد اعتماد به کار گرفت. بعضی از این نامه ها، مکاتبات رسمی با دول مجاور و دولت های تابعه است که با تفاصیل مختلف مرتبط با روابط و تحولات نگارش یافته است.
«کتاب قه ...

قهوه در دانشنامه ویکی پدیا

قهوه
قَهوه نوعی نوشیدنی رایج است که از دانه های بوداده و آسیاب شدهٔ گیاه قهوه به دست می آید. گیاه قهوه بومی مناطق نیمه گرمسیری آمریکا و برخی از جزایر جنوب و جنوب شرق آسیا است، این گیاه از آفریقا به سایر نقاط جهان پراکنده شد و در حال حاضر در بیش از ۷۰ کشور کشت می شود که در درجهٔ اول مناطق استوایی آمریکا، جنوب شرقی آسیا، هند و آفریقاست، هنگام رسیدن میوهٔ گیاه قهوه، دانه های قهوه را برداشت و فرآوری می کنند. دانه های قهوهٔ خشک شده به درجات مختلف برشته می شوند، بسته به عطر و طعم مورد نظر، درجه بندی های مختلفی برای این محصول در نظر گرفته شده است، قهوه کمی اسیدی است و می تواند به علت داشتن کافئین بالا موجب تحریک انسان گردد.
به دلیل خاصیت نشاط بخشی قهوه، ضد افسردگی است.
نوشیدن یک فنجان قهوه در بسیاری از مواقع سردرد را برطرف می کند.
تحقیقات ۹ ساله دانشمندان ژاپنی نشان می دهد مصرف منظم قهوه به دلیل دارا بودن اسید کلروژونیک، خطر ابتلاء به سرطان کبد را تا ۴۹ درصد و مصرف نامنظم قهوه می تواند خطر ابتلاء به سرطان کبد را تا ۲۹ درصد کاهش دهد.
بوییدن دانه های قهوه می تواند باعث بازگشت اشتهای از دست رفته پس از آشپزی شود. مولکول های قهوه با حرکات جنبشی خاص خود باعث جدا شدن مولکول های غذا از گیرنده های بویایی بینی و بدین ترتیب باعث بازگشت اشتها می شود. این دو محقق همچنین این روش را جهت افزایش سلامتی حیوانات در موسسه های تحقیقاتی پیشنهاد کرده اند.
مصرف مکرر قهوه در طول ماه، با کاهش خطر ابتلاء به بیماری کلانژیت (بیماری کبد) همراه است.
قهوه حاوی پروتئینی است که دارای اثری مشابه مورفین بوده و از خاصیت ضد درد و آرام بخشی برخوردار است. برخی از این پروتئین ها مشابه پروتئین های انسانی است. در آزمایش های صورت گرفته بر روی موش های آزمایشگاهی مشخص شد که اثرات تسکین دهنده پروتئین های موسوم به opioid peptides از دوام بیشتری برخوردار بوده و با عوارض جانبی همراه نیست.
محققان ایتالیایی با مطالعه بر روی یک هزار و ۴۰۰ بزرگسال این کشور دریافتند که عادت مصرف کم قهوه برای حفظ سلامت مغز مفید است.
دارای خاصیت انرژی بخشی و اشتیاق آفرینی است.
دارای نقش کمکی در چربی سوزی
افزایش تحرکات فیزیکی
ارزش غذایی بالا
ضد آلزایمر
ضد پارکینسون ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

قهوه در دانشنامه آزاد پارسی

قهوه (coffee)
نوشیدنی حاصل از دانه های لوبیامانند، بوداده و خردشدۀ چندین گونه درختچه، از جنس Coffea، خانواده روناس. منشأ آن اتیوپی است و اکنون در سراسر مناطق استوایی کشت می شود. دانۀ این گیاه حاوی مادۀ محرک کافئین است. این درختچه به صورت طبیعی حدود پنج متر بلندی دارد، اما آن را هرس می کنند و به دو متر می رسانند. درخت پنج یا شش ساله به باردهی کامل می رسد و حدود ۳۰ سال محصول می دهد. قهوه در کوه پایه هایی با بارندگی متوسط، که خطر یخبندان نداشته باشد، به خوبی می روید. برزیل، کلمبیا، و ساحل عاج بزرگ ترین تولیدکنندگان قهوۀ جهان اند. در اندونزی، اتیوپی، هند، هاوایی، و جامائیکا نیز قهوه تولید می شود. در سال های اخیر، بازار به سبب فراوانی محصول، دچار مشکل شده است. در اوایل دهه ۱۹۹۰، بهای قهوه کمتر از هزینۀ تولید آن بود.تاریخچه. نوشیدن قهوه در کشورهای عربی در قرن ۱۴م آغاز شد و مصرف آن تا ۳۰۰ سال پیش در اروپا رواج نداشت. درآن زمان، نخستین فروشگاه قهوه در وین آغاز به کار کرد و پس از آن، مغازه های مشابهی در پاریس و لندن نیز افتتاح شدند. در مستعمره نشینان امریکا، قهوه زمانی که دولت بریتانیا بر چای مالیات وضع کرد، جایگزین چای شد.

قهوه در جدول کلمات

قهوه
بن
قهوه ای مایل به سرخ
اجری
قهوه خانه
کافه
قهوه خانه فرنگی
کافه
اسب قهوه ای رنگ
کهر
بازی قدیم قهوه خانه ای
ترنا
پرنده ای است کوچک و قهوه ای رنگ
دارخزک
جوهر قهوه و چای
کافیین
رنگ قرمز مایل به قهوه ای
حنایی
رنگ قهوه ای مایل به سرخ
اجری

معنی قهوه به انگلیسی

coffee (اسم)
قهوه ، درخت قهوه

معنی کلمه قهوه به عربی

قهوه
قهوة
اسمر
سمرة الشمس
سمرة
کستنائي
اسمر
ابريق القهوة , دورق القهوة
ابريق القهوة
سمرة الشمس
بن
قهوة

قهوه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا
این واژه عربی است و پارسی آن این است:
پانیا (سنسکریت: پانیَ)
V
Cappuccino is a kind of Italian coffee
رضا فتحی پور
تلخینه
امیر
قهوه فرانسه
حمیدرضا دادگر_فریمان
بن،کهوه، بَنَک
سینا رادمنش
قحبه، جنده
???Hesam???
قهوه=coffee
iamir
یک واژه فرانسوی که به معنی قهوه میباشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تهیه قهوه   • فروش قهوه   • مضرات قهوه   • درخت قهوه   • بهترین نوع قهوه   • قهوه چیست   • قهوه و لاغری   • انواع قهوه   • معنی قهوه   • مفهوم قهوه   • تعریف قهوه   • معرفی قهوه   • قهوه یعنی چی   • قهوه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قهوه

کلمه : قهوه
اشتباه تایپی : ri,i
آوا : qahve
نقش : اسم
عکس قهوه : در گوگل

آیا معنی قهوه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )