برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1547 100 1
شبکه مترجمین ایران

عیون اخبارالرضا

عیون اخبارالرضا در دانشنامه اسلامی

عیون اخبارالرضا
ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق (م 381 ق).
شیخ صدوق در این کتاب روایات مربوط به امام رضا علیه السلام و مجموعه روایاتی را که از آن حضرت روایت شده، جمع آوری کرده است. مؤلف، کتاب مذکور را برای هدیه به کتابخانه صاحب بن عباد دیلمی، وزیر وقت و حاکم شیعی آن دوران، نگاشته است.
صاحب بن عباد در مدح و ستایش امام رضا علیه السلام اشعاری می سراید و آن را به شیخ صدوق هدیه می دهد و شیخ نیز این کتاب را در پاسخ به هدیه ایشان به نگارش در می آورد. این کتاب از معتبرترین منابع روایی شیعه است و مانند دیگر کتاب های شیخ صدوق از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است.
عیون اخبارالرضا کتابی ارزشمند و مفید در شرح و توضیح بسیاری از عقاید شیعه است. شیخ صدوق با جمع آوری سخنان و بحث های امام رضا علیه السلام با دیگر اندیشمندان آن دوران بسیاری از مباحث مهم اسلامی را مطرح کرده است.
کتاب، مجموعا دارای یک مقدمه و 69 باب است. گزارش محتوا پاره ای از ابواب کتاب، به این شرح است:
1. باب العلة التی من اجلها سمی علی بن موسی( ع) الرضا.
2. باب فی ذکر ما جاء فی ام الرضا( ع) و اسمها.
3. باب فی ذکر مولد الرضا( ع).

عیون اخبارالرضا در دانشنامه آزاد پارسی

عُیون اخبارالرضا
اثری دربارۀ زندگی امام رضا (ع) و احادیث روایت شده از آن حضرت به عربی، نوشتۀ ابن بابویه قمی (شیخ صدوق). این کتاب در میان منابع روایی و مجموعه های حدیث شیعه، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این کتاب به عصمت انبیاء، نص امامت حضرت رضا (ع)، صفات و نشانه های امام و مناظرات و مسئله ولایتعهدی، اخلاق و معجزات ایشان می پردازد. مؤلف این کتاب را به نام صاحب بن عباد، وزیر نامدار آل بویه، تألیف کرد. صاحب بن عباد دو شعر از سروده های خود را در مدح امام رضا (ع) برای ابن بابویه می فرستد و این امر انگیزه ای می شود برای نگارش کتاب حاضر. عیون اخبارالرضا برای اولین بار در ۱۲۷۵ق در تهران چاپ سنگی شد و پس از آن در قم و نجف به چاپ رسید.

عیون اخبارالرضا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عیون اخبارالرضا   • مفهوم عیون اخبارالرضا   • تعریف عیون اخبارالرضا   • معرفی عیون اخبارالرضا   • عیون اخبارالرضا چیست   • عیون اخبارالرضا یعنی چی   • عیون اخبارالرضا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عیون اخبارالرضا

کلمه : عیون اخبارالرضا
اشتباه تایپی : ud,k hofhvhgvqh
عکس عیون اخبارالرضا : در گوگل

آیا معنی عیون اخبارالرضا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )