برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1450 100 1

سهیل (فقه)

سهیل (فقه) در دانشنامه اسلامی

سهیل (فقه)
سُهَیل به دو معنا به کار رفته است اول به معنای ستاره و دوم به معنای حیوان دریایی که در هر دو معنا در ابواب فقه سخن گفته شده است.
در معنای ستاره، سُهَیل روشن ترین ستاره صورت فلکی سفینه، از صور فلکی جنوبی می باشد که از آن در باب صلات سخن گفته اند.
سُهَیل و قبله
از نشانه های ظنّی دستیابی به قبله هنگام جهل به جهت آن، برای مردم عراق، شام و یمن، ستاره سهیل است. عراقیان برای به دست آوردن جهت قبله هنگام طلوعِ ستاره سهیل، آن را محاذی شانه چپ خود، مردم شام هنگام غروب ستاره، آن را برابر چشم راست و هنگام طلوع، میان دو چشم و مردم یمن، هنگام غروب سهیل، آن را میان دو کتف خود قرار می دهند.
سُهَیل در معنای حیوان دریایی
از سهیل به معنای حیوان دریایی در باب اطعمه و اشربه نام برده اند.
سُهَیل از مسخ شدگان
...

ارتباط محتوایی با سهیل (فقه)

سهیل (فقه) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سهیل (فقه)   • مفهوم سهیل (فقه)   • تعریف سهیل (فقه)   • معرفی سهیل (فقه)   • سهیل (فقه) چیست   • سهیل (فقه) یعنی چی   • سهیل (فقه) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سهیل فقه
کلمه : سهیل (فقه)
اشتباه تایپی : sidg (tri)
عکس سهیل (فقه) : در گوگل

آیا معنی سهیل (فقه) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران