برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

استحاضه

/'estehAze/

معنی استحاضه در لغت نامه دهخدا

استحاضه. [ اِ ت ِ ض َ ] (ع مص ) پیوسته خون آمدن از زن بعد از ایام حیض. مستمر شدن بی نمازی پس از روزهای عادت. پیوستگی خون در زن. دائم خون روان شدن زن بمرض. خون دیدن زن از رگ عاذل از حیض. (منتهی الارب ). استحاضه ، خونی است که زن در کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز در حال حیض بیند و بیشتر از چهل روز در حال نفاس ببیند. (تعریفات جرجانی ). استحاضه خونی است که از زن خارج میشود و نمی توان آنرا حیض یا نفاس قرار داد.خون استحاضه در غالب موارد این مشخصات را واجد است که ، زردرنگ و سرد بود و بسستی خارج می گردد. استحاضه به اقسام قلیله و متوسطه و کثیره منقسم میشود و استحاضه ٔ قلیله عبارتست از آنکه خون پنبه ای را که در موضع گذارده شده است کاملاً فرانگیرد. استحاضه ٔ متوسطه استحاضه ایست که خون پنبه را کاملاً فراگرفته ولی بغیر پنبه سرایت نکند. استحاضه ٔ کثیره ، عبارتست از آنکه خون علاوه بر فراگرفتن پنبه بغیر آنهم سرایت کند. در مورد استحاضه ٔ قلیله زن بتغییر پنبه و گرفتن وضوء برای هر نماز جداگانه مکلف و در استحاضه ٔ متوسطه علاوه بر این تکالیف ، تغییر لته و غسل قبل از نماز صبح نیز لازم است. در مورد استحاضه ٔ کثیره علاوه بر وظایف شق اول و دوم وظیفه ٔ یک غسل قبل از نماز ظهر و عصر و غسل دیگر قبل از نماز مغرب و عشاء نیز اضافه میشود. مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون گوید: استحاضة لغةً مصدر اُستحیضت المراءة علی لفظ المجهول ، ای استمر بها الدّم.و شریعةً دم او خروج دم من موضع مخصوص غیر حیض و نفاس و منها دم الاَّیسة و المریضة و الصغیرة. کذا فی جامعالرموز. و منها دم تراه المراءة اقل من ثلاثة ایام او اکثر من عشرة ایام فی الحیض و من اربعین فی النفاس. کذا فی اصطلاحات السید الجرجانی. (کشاف اصطلاحات الفنون ). || مانند کردن به حایض. (زوزنی ).

معنی استحاضه به فارسی

استحاضه
خون آمدن ازرحم زن بعدازایام حیض، پیوسته خون آمدن اززن پس ازروزهای عادت، خونی که اززن خارج می شودوغیرازحیض یانفاس است
( مصدر ) خون آمدن از رحم زن پس از ایام حیض جریان خون مداوم از زن پس از روزهای عادت .
غسلی که زنان مستحاض کنند

معنی استحاضه در فرهنگ معین

استحاضه
(اِ تِ ض ِ) [ ع . استحاضة ] (مص ل .) خون آمدن از رحم پس از ایام حیض .

معنی استحاضه در فرهنگ فارسی عمید

استحاضه
خون ریزی زن در غیر دوران قاعدگی.

استحاضه در دانشنامه اسلامی

استحاضه
استحاضه: خون بیرون آمده از رحم زن، که غیر از خون های حیض و نفاس است.
خون استحاضه، بیشتر، زرد، سرد وروان است وبدون فشار وسوزش از رحم خارج می شود. گاهی نیز ویژگی های خون حیض را دارد.
زن مستحاضه
به زنی که خون استحاضه دیده، مستحاضه گفته می شود.
کاربرد فقهی
ازعنوان استحاضه در باب طهارت بحث شده است؛ گرچه به مناسبت در باب های صلاة و صوم نیز از آن سخن رفته است..
اقسام استحاضه
...
استحاضه
اِسْتِحاضه یکی از انواع خون هایی است که از مجرای تناسلی بانوان جاری می شود. به زن در این مدت مُسْتَحاضه گفته شده و برای انجام برخی کارها مانند نماز و روزه لازم است احکام خاصی را رعایت کند.
استحاضه در دیدگاه مشهور فقیهان به سه نوع قلیله، متوسطه و کثیره تقسیم می شود. توقف در مساجد، خواندن آیات سجده دار و آمیزش جنسی بر مُستحاضه با رعایت احکامی جایز است.
فتاوای مراجع تقلید در جزئیات احکام استحاضه متفاوت است و در اینجا به دیدگاه مشهور فقها پرداخته می شود.
غسل استحاضه از غسل های واجب می باشد.
غسل استحاضه غسلی است که بر زن با مشاهده خون استحاضه واجب می شود.
کاربرد فقهی
از آن در باب طهارت سخن گفته اند.
احکام
به قول مشهور، بر مستحاضه متوسطه ، هر روز، پیش از نماز صبح یک غسل واجب است. چنان که بر مستحاضه کثیره سه غسل واجب است:پیش از نماز صبح، پیش از نماز ظهر و عصر در صورت جمع میان آن دو، و پیش از نماز مغرب و عشا با جمع میان آن دو .

استحاضه در دانشنامه آزاد پارسی

اِسْتِحاضه
در اصطلاح فقهی، خون ریزی از شرمگاه زن یا دختر در غیر از ایام حیض و نِفاس. این خون غالباً زردرنگ، سرد و روان است و به سستی خارج می شود. خونی که کمتر از سه روز یا بیشتر از دَه روز طول می کشد نیز استحاضه است. خون استحاضه برحسب این که، کم، متوسط یا زیاد باشد، آن را قلیله، متوسطه و کثیره می نامند. استحاضه موجب وضو یا غسل می شود که تفصیل آن در رساله های احکام آمده است. به زنی که خون استحاضه دیده است، «مُستَحاضه» گویند. آمیزش با مستحاضه جایز است.

استحاضه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• استحاضه و نزديكي   • علت استحاضه چیست؟   • استحاضه مکارم شیرازی   • استحاضه و روزه   • احکام استحاضه خامنه ای   • آیا استحاضه قلیله غسل دارد   • استحاضه قلیله چیست   • معنی استحاضه   • مفهوم استحاضه   • تعریف استحاضه   • معرفی استحاضه   • استحاضه یعنی چی   • استحاضه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استحاضه

کلمه : استحاضه
اشتباه تایپی : hsjphqi
آوا : 'estehAze
نقش : اسم
عکس استحاضه : در گوگل

آیا معنی استحاضه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )