برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

آزر

معنی اسم آزر

اسم: آزر
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عبری,عربی
معنی: نام پدر ابراهیم خلیل (ع )، اسبی که ران دو پای عقبش مشکی و دستهایش به رنگ دیگر است

معنی آزر در لغت نامه دهخدا

آزر. [ زَ ] (اِمص ، اِ) مخفف آزار. (برهان ). || (ص ) کج طبع. (برهان ).

آزر. [ زَ ] (فعل امر) صیغه ٔ امر از آزردن :
نگار و صورت آن بت به هند و چین در هم
شکست خامه ٔ مانی و رنده ٔ آزر
نگار آزر و مانی غلام صورت اوست
ز من بدین که بگفتم گر آزری آزر.
سوزنی.

آزر.[ زَ ] (ع ص ) اسبی که هر دو ران سپید دارد و دو پای پیشین سیاه یا برنگی دیگر. || اسب که سرین وی سپید بود. (مهذب الاسماء). || دشنام گونه ای که معنی آن کج طبع یا لنگ یا خرف یا مخطی است.

آزر. [ زَ ] (اِخ ) نام پدر ابراهیم پیغامبر علیه السلام. و او را آزر بت گر و آزر بت تراش نیز گویند :
دعوی کنند گرچه براهیم زاده ایم
چون ژرف بنگری همه شاگرد آزرند.
ناصرخسرو.
ابراهیم را چه زیان که آزر پدر اوست و آزررا چه سود که ابراهیم پسر اوست ؟ (خواجه عبداﷲ انصاری ).
نگار و صورت آن بت به هند و چین در هم
شکست خامه ٔ مانی و رنده ٔ آزر.
سوزنی.
و سنت جاهلان است که چون بدلیل از خصم فرومانند سلسله ٔ خصومت جنبانند چون آزربت تراش که... (گلستان ).
هنر بنمای اگر داری نه گوهر
گل از خارست و ابراهیم از آزر.
سعدی.
و گفته اند که نام پدر ابراهیم تارخ است و آزر عم ابراهیم است. || نام بتی. (مهذب الاسماء) (ربنجنی ). || نام بتی که تارخ پدر ابراهیم سادن و خادم او بوده است.

آزر. [ زَ ] (اِخ ) نام ناحیه ای میان سوق اهواز [ خوزیان واچار ] و رامهرمز. || مدینه ٔ آزر؛ نام شهری بوده میان بصره و کوفه ، و آن را اَطد و اَطط نیز می نامیده اند.

معنی آزر به فارسی

آزر
نام پدر ابراهیم خلیل . این نام در قران در سوره ( الانعام ) آیه ۷۶ آمده ولی در مدارک قدیمه بعنوان نام پدر ابراهیم یاد نشده و نام حقیقی او تارح یا تارخ است . فرنکل بدلایلی [ عازر ] و [ آزر ] را ما خود از کلمه عبری الاذر دانسته گوید آن نام خادم وفادار ابراهیم بود . آزر به [ بتگر ] و [ بت تراش ] معروف است .
نام پدر ابراهیم پیغامبر
خواهر [ بوران دخت ] و دختر خسرو پرویز ملکه ساسانی . وی در تیسفون تاج شاهی بر سر نهاد ( ۶۳٠ م . ) و چند ماهی بیش سلطنت نکرد . یکی از سپهبدان موسوم به فرخ هرمزد مدعی سلطنت شد و ملکه را بزنی خواست . چون آزر میدخت نمی توانست علنا مخالفت کند در نهان وسیله قتل او را فراهم کرد . آنگاه پسر فرخ هرمزد که رستهم ( رستم ) نام داشت با سپاه خویش پیش راند و پایتخت را تصرف کرده آزر میدخت را خلع و کور کرد از کیفیت وفات این ملکه ( ۶۳٠ .) اطلاعی در دست نیست .
مراد ابراهیم پیغمبر است
مئرز

آزر در دانشنامه اسلامی

آزر
آزَر، از اعلام قرآن
بیشتر مفسران عامه به استناد همین آیه، آزر را پدر صلبی ابراهیم (علیه السلام) دانسته اند. در برابر، مورخانی که نام پدر ابراهیم را تارَخ یا تارَح یاد کرده اند، محتمل می شمارند که از این دو نام، یکی نام پدر ابراهیم و دیگری لقب او بوده است. کسانی نیز گفته اند که آزر در برخی زبان های غیرعربی، کلمه ای نکوهش آمیز است و گروهی آن را نام بتی دانسته اند که معبود پدر ابراهیم بوده است.
فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۱۳، ص۳۲.    
قرآن کریم حکایت می کند که ابراهیم خلیل آزر را به دوری از بت ها و ترک راه شیطان و پیمودن راه راست فراخواند و از عذاب خداوند برحذر داشت.
انعام/سوره۶، آیه۶.    
(۱) قرآن کریم.(۲) ابن اثیر، عزالدین، الکامل، ج۱، ص۹۴_۱۰۰، بیروت، دارصادر، ۱۹۷۹م.(۳) خزائلی، محمد، اعلام القرآن، ص۵۵_۵۹، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۰ش.(۴) رشیدرضا، محمد، المنار، ج۷، ص۵۳۴_۵۵۳، بیروت، دار المعرفه، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.(۵) زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ذیل «آزر».(۶) طباطبائی، محمدحسین، المیزان، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق/۱۹۷۱م.(۷) طبری، محمد بن جریر، تاریخ، ج۱، ص۲۳۴، به کوشش دخویه، لیدن، ۱۸۷۹-۱۸۸۱م.(۸) فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، بیروت، دار احیاء التراث العربی.(۹) نیشابوری، احمد بن محمد، قصص الانبیاء، ص۷۲_۷۳، بیروت، دارالکتب، ۱۹۸۱م.(۱۰) یعقوبی، ابن واضح، تاریخ، ج۱، ص۲۱_۲۸، بیروت، دار صادر.
آزر
آزَر پدر یا عموی حضرت ابراهیم (ع) است که نام وی در آیه ۷۴ سوره انعام آمده است. در این آیه از آزر، با تعبیر «أب» یاد شده است؛ به همین دلیل برخی آزر را پدر حضرت ابراهیم دانسته اند. کسانی معتقدند که پدران انبیاء نباید مشرک باشند، به همین دلیل آزر پدر ابراهیم نیست. طباطبایی در المیزان معتقد است آزر پدر ابراهیم نیست. در برخی از منابع تاریخی نام پدر ابراهیم را تارخ ثبت کرده اند. درخواست استغفار ابراهیم (ع) برای آزر از جمله مسائل کلامی است که مورد مناقشه قرار گرفته است.
آزر را از اهالی روستای کوثی در سواد (کوفه کنونی) معرفی کرده اند. در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که آزر ...


آزر در دانشنامه ویکی پدیا

آزر
آزَر نامی است که در قرآن به نام عموی ابراهیم آمده است. مفسران شیعه و سنی دربارهٔ آزر اختلاف نظر دارند.
روایاتی که می گوید: پدران و اجداد پیامبر تا آدم هر کدام بهترین فرد زمان خود بوده اند (این احادیث را از «صحیح بخاری» و «دلائل النبوه» بیهقی و مانند آن نقل نموده است).
روایاتی که می گوید: در هر عصر و زمانی افراد موحد و خداپرست وجود داشته است.
بیشتر مفسران شیعه، آزر را، نه پدر ابراهیم، بلکه عموی او شمرده اند. همچنین در برخی روایات، نام پدر ابراهیم را مانند تورات، تارح دانسته اند. قرآن از بت پرستی و بت تراشی آزر سخن گفته است و ابراهیم در چندین جای قرآن با او مجادله کرده است. مفسران شیعه، معمولاً کلمه أب را در این آیات قرآن، پرورش دهنده معنا کرده اند. دلیل این که این مفسران، آزر یاد شده در قرآن را عمو یا پدربزرگ مادری ابراهیم دانسته اند، روایتی است که بر اساس آن پدران محمد تا آدم، همگی یکتاپرست بوده اند؛ چون ابراهیم نیز در بین نیاکان محمد است و پدر او هم در نسب نامه محمد قرار می گیرد، به همین دلیل آزر را مشرک و تارح را یکتاپرست دانسته اند. مفسران و مترجمان معاصر قرآن از شیعیان نیز، چنین تعبیری را پذیرفته اند. در قصص قرآن، آزر جد مادری ابراهیم دانسته شده است. علی شریعتی، روایات مربوط به تارح را بی اساس دانسته و آزر را پدر ابراهیم پنداشته است. البته چنین تفسیری ویژه شیعیان نیست و در برخی کتب اهل سنت نیز دیده شده است.
فخر رازی در تفسیر کبیر، سخن کسانی را که گفته اند آزر پدر ابراهیم نبوده، رد کرده و گفته است سخن ایشان بر اخبار یهود مستند است. محمد بن جریر طبری در تفسیر تبیان، آزر را پدر ابراهیم دانسته و به گفته محمد بن اسحاق صاحب کتاب المغازی استناد کرده است.
بنا به گفته تورات و تفاسیر آن، مانند میدراش رباه، که منبع برخی روایات اسلامی شمرده می شود، نام پدر ابراهیم تارح است. میدراش رباه و همچنین کتاب هاگادا به بت پرست بودن تارح و مخالفت او با ابراهیم اشاره کرده است؛ وی دو پسر به نام های ابراهیم و هاران داشت که هر دو به دستور نمرود کشته شدند؛ تارح در کلمه به معنی دوره گرد است که بنا به هکده، به دلیل سفرهای بسیارش به او تارح می گفته اند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آزر در دانشنامه آزاد پارسی

در قرآن پدر، نیای پدری، یا نیای مادری ابراهیم. در انعام (۷۴) از او به پدر ابراهیم (أبیه) یاده شده است. بیشتر مفسران عامه، او را پدر واقعی و صُلبی ابراهیم دانسته اند. ابراهیم بارها پدرش را از شرک و بت پرستی باز می دارد (مریم، ۴۲ـ ۴۵؛ انبیاء، ۵۲). برخی متکلمان، چون معتقد به عصمت انبیاء و پاکدامنی تبار آنان از شرک هستند، از پذیرش این که آزر پدر ابراهیم بوده، ابا دارند. انکار مفسران از آن رو است که نام اصلی پدر ابراهیم در دیگر منابع تارِح آمده است. شاهد دیگر آن که در میان اعراب رسم است که عمو و دایی را پدر (أب) و خاله را مادر (اُم) می نامند. علامۀ مجلسی اخباری را که در آن ها نام پدر ابراهیم آزر آمده است بر تقیه حمل می کند. ابراهیم برای او دعای خیر کرد و نوید داد که از خداوند بر او آمرزش بخواهد و چنین کرد (مریم، ۴۷؛ شعرا، ۸۶) و چون آزر به راه راست نیامد از او دوری جست (توبه، ۱۱۴).

آزر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حنانه
آزَر (اوستایی) آزردن، اذیت کردن، آزارـ عذاب دادن
زانیار
اسم پدر حضرت ابراهیم خلیل (ع)
شهر سعدی :
هنر بنمای اگر داری نه گوهر
گل از خار است و ابراهیم از آزر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلمه آذر   • عموی حضرت ابراهیم در جدول   • نام عموی حضرت ابراهیم   • استغفار حضرت ابراهیم برای عمویش آزر تا کی ادامه داشت   • عموی حضرت ابراهیم که بود   • ارفکشاد   • عموی حضرت ابراهیم درحل جدول   • پدر ابراهیم خلیل الله   • معنی آزر   • مفهوم آزر   • تعریف آزر   • معرفی آزر   • آزر چیست   • آزر یعنی چی   • آزر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آزر

کلمه : آزر
اشتباه تایپی : Hcv
عکس آزر : در گوگل

آیا معنی آزر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )