برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قهوه

/qahve/

برابر پارسی: کهوه، بَنَک
قهوه
بن
قهوه ای مایل به سرخ
اجری
قهوه خانه
کافه
قهوه خانه فرنگی
کافه
اسب قهوه ای رنگ
کهر
بازی قدیم قهوه خانه ای
ترنا
پرنده ای است کوچک و قهوه ای رنگ
دارخزک
جوهر قهوه و چای
کافیین
رنگ قرمز مایل به قهوه ای
حنایی
رنگ قهوه ای مایل به سرخ
اجری
متصدی قهوه خانه
آبدارباشی
واحد شمارش مایعات | چای | قهوه | شیر و غیره
استکان
اتاقی در اداره | یا هر جای دیگر که در آن چای یا قهوه درست می کنند
ابدارخانه
فنجان قهوه
کپ
مهسا
این واژه عربی است و پارسی آن این است:
پانیا (سنسکریت: پانیَ)
V
Cappuccino is a kind of Italian coffee
رضا فتحی پور
تلخینه
امیر
قهوه فرانسه
حمیدرضا دادگر_فریمان
بن،کهوه، بَنَک
سینا رادمنش
قحبه، جنده
???Hesam???
قهوه=coffee


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران