برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

عقیق

/'aqiq/

برابر پارسی: رونوس
این مسجد در وادی عقیق در غرب مدینه واقع است
عروه
سنگی است شبیه عقیق به رنگهای سفید و کبود و سبز تیره
یشم
سنگی شبیه عقیق
یشم
فرزاد جلالی
عقیق یک نوع کانی از خانواده کوارتز ودر انواع شکل و رنگ در طبیعت وجود دارد. از انواا مختلف عقیق میتوان از:
عقیق شجر بهاری
عقیق شجر پائیزه
عقیق خزه ای
عقیق سلیمانی و همچنین انواع مختلف رنگ ها نام برد.


نام نویسی   |   ورود