برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

صحابه

/sahAbe/

مترادف صحابه: مصاحب، همراه، همنشین، دوست، یار، پیرو

برابر پارسی: یاران، همنشینان
صحابه
همراهی, یار, همدم ,یاران, همراهان,معاشرت
از صحابه ایرانی مشهور حضرت محمد(ص) بود که پیامبر او را از اهل بیت خواند
سلمان فارسی
علی دوستی نوگورانی
همدمی


نام نویسی   |   ورود