دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٣,٠٤٨
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٣٠
رتبه
رتبه در بپرس
٢,٠٣٨
لایک
لایک
٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

کشاورزی: جذب سطحی زیاد

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

individual methods روش های خاص

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

refractory organic - mineral complexes کمپلکس های آلی_معدنی مقاوم

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.