برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یوسف

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اختلالات (در صورت جمع) ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

2 مطابق با، در راستای ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

3 پُرخوابی ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

4 پر استفاده ترین ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

5 در مجموع ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

6 طیف گسترده ای از ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

7 آسیب ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

8 مقدار / تعداد زیاد ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

9 شیرجه از ارتفاع بلند ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

10 فرق بین especially و specially !

Especially means ‘particularly' (بخصوص)
e.g. She loves flowers, especially roses.

Specially: to tal ...
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

11 (ورزش) تبانی ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

12 سرواژه ها ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

13 تفاوت بین کارایی و اثربخشی

کارایی و اثربخشی از اصطلاحات معمول مدیریت می باشد. با اینکه هر دو با صدا و حرف یکسان شروع می شوند (Effectiveness & ...
١٣٩٩/٠٢/٢٨
|