برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رسم آزادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 اسناد حدیث
این حدیث شریف خطوط مهمی را در برابر مسلمانان ترسیم می کند که به قسمتی از آن ها اشاره می شود:۱. قرآن و اهل بیت (علیه السّلام) همیشه همرا ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

52 روزی که تیغ ملامت برقامتش نشست
دستی زبهر عنایت برشانه اش نشست

بار سفر بست ودامن کشان برفت
جایی که نورولایت درباورش نشست

آنگاه زآ ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

53 مرغ خوش الحان. (ناظم الاطباء) ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

54 چون تیغ آفتاب برقامتش نشست/
ذکری زباغ خزان بخاطرش نشست
عزم سفرکردودامن کشان برفت
آنجاکه شمیم وصال درباورش نشست

تاجام عشق بر لب عطشان ...
١٣٩٧/١٠/٢٤
|

55 بُته جـِغّه، نقش سرو سرافکنده که نشانه ایران و ایرانیان است. بته جغه نقشی است که در تاریخ هنرهای سنتی همیشه مورد توجه بوده و در تزیین انواع صنایع دست ... ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

56 کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ
کار ما شاید این است
که در افسون گل سرخ شناور باشیم
پشت دانایی اردو بزنیم
دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خو ...
١٣٩٧/١٠/٢١
|

57 - مکنونات ضمیر ؛ آنچه در درون انسان نهفته باشد و شرح آن برای دیگران ممکن نباشد.... مانند راز گلسرخ ١٣٩٧/١٠/٢١
|

58 ... علم نور است و در قلب کسی قرار می‌گیرد که خداوند تبارک و تعالی هدایت او را اراده فرموده باشد. بنابراین اگر علم می‌خواهی ابتدا باید حقیقت عبودّیت ( ... ١٣٩٧/١٠/١٣
|

59 برای نور تعریف های مختلفی آورده ‏اند بعضی از این تعاریف فقط بر نور حسی دلالت دارد مانند این که گفته‏ اند نور پرتوهایی است که پراکنده می‏شود و به دیدن ... ١٣٩٧/١٠/١٣
|

60 مصداق هایی چون
عقل، علم، ایمان، پیامبر، امام هدایت و...هم نور نامیده شده‏ اند ولی نور بودن همه این موجودات به نور حقیقی برمی‏گردد که ذات لا یزال ...
١٣٩٧/١٠/١٢
|

61 نور در متون دینی بر مصادیق گوناگونی اطلاق شده است این مصادیق طیفی از موجودات را شامل می‏شود که یک طرف آن نور حسی و طرف دیگر آن ذات خداوندی است... دیک ... ١٣٩٧/١٠/١١
|

62 با توجه به مصادیقی که در متون دینی برای نور ذکر شده است نمی‏توان با این تعاریف همه آن ها را تفسیر کرد تعاریف فوق نور را محدود به نور حسی می‏کنند بناب ... ١٣٩٧/١٠/١١
|

63 تعریف مشهور دیگری که برای نور آورده ‏اند این است که نور چیزی است که به ذات خود ظاهر باشد و غیر را هم ظاهر سازد، مانندطلیعه فجر که دیده می شود و روشنی ... ١٣٩٧/١٠/١١
|

64 قبر حضرت فاطمه در روضه
بنابه نقلی قبر شریف حضرت فاطمه علیها السّلام در همین مکان مقدس قرار دارد؛(بین بیت پیامبر صلی الله علیه وآله و بیت فاطمه زهر ...
١٣٩٧/١٠/٠٧
|

65 قبر حضرت فاطمه در روضه
بنابه نقلی قبر شریف حضرت فاطمه علیها السّلام در همین مکان مقدس قرار دارد؛(بین بیت پیامبر صلی الله علیه وآله و بیت فاطمه زهر ...
١٣٩٧/١٠/٠٧
|

66 .... امنیت شهرها از یک سو در گرو همه ویژگی های زندگی سعادتمند و همراه با عدالت ، عزت و رفاه است و از سوی دیگر، به آبادانی و روی آوردن به امور سودبخش ... ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

67 هدف خداوند برای قرار دادن مکه به عنوان محل اجتماع مردم جز با امنیت و فراوانی نعمت تامین نمی شود. برخی نیز بر آنند که وجود امنیت ، زمینه ساز عبادت مرد ... ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

68 یعنی به راستی امام خمینی(ره )سیداسفار اربعه است. ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

69 دوتایی هایی که برای یکدیگر ضروری هستند و باید به تعادل برسند تا ضمن حفظ ثبات و آرامش، باعث رشد و کمال هر دو شوند.

هرمردوزن چونان نوک یک خودنوی ...
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

70 یعنی مردان به منزله آسمان هستند.،
....پس ای آسمان ببار
تااهل زمین شکوفه های
خود را نثار نگاه آسمانیت کند.
١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

71 یعنی ساختن یک زندگی مشترک همراه با آرامش و با بهترین حالت ممکنه.....
هرمردوزن چونان نوک یک خودنویسند

سرمشق زیبای سرشت خود نویسند

...
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

72 زن ومرد ازدوتایی هایی است که برای یکدیگر لازم وضروری هستند وبایدبه تعادل برسند، به عبارتی هم کفوباشند
تا ضمن حفظ ثبات و آرامش، باعث رشدوکمال هردو ...
١٣٩٧/٠٨/١٨
|

73 شکافی که در نوک خودنویس تعبیه شده
اولاموجب تقسیم جوهر بطور مساوی می شود،دوما، نویسنده بافشار دادن می تواند جوهری که از مخزن قلم حرکت کرده را بر ر ...
١٣٩٧/٠٨/١٨
|

74 یعنی احساس زیبایی در اوج سختی

خوشازوجی که همچوخودنویسند
هوای سرپناه خود نویسند

بهار همدلی شد گوهر عشق
شکوه سرمدی بر خودنویسند
١٣٩٧/٠٨/١٧
|