دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٦,٤١٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٥٤
لایک
لایک
٢,٦٨١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٩٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٥

دست تقدیر زند بر سر سودایی ما دست حق آمدوزدبردل شیدائی ما درشب حادثه چون نازوتبسم کردی یدبیضای تو باد عروه وثقایی ما ای که دستت زده برمُهر یداللهی ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٥

یعنی انسانهای بزرگ مانند خورشیدند برای تابیدن ازکسی اجازه نمی گیرند. نه تنهااجازه نمی گیردبلکه اجازه دست تصرف هم دارند. بطورمثال؛ عدم دخل تصرف درساخ ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٧

یعنی نازکردن اوج بندگی است خدا می بخشد بنده ناز می کند.

دیدگاه
١٧

آب کم جو تشنگی آور بدست خیرتودربستراین چالش است ای که آب وگل سرشته قامتت آب و گل را آدمیت قابل است

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٧

یعنی فراخوانده شده دعوت شده

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.