منو
رسم آزادی

رسم آزادی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٢٦,٣٣٢
لایک
٢,٦٧٢
لایک
دیس‌لایک
١٩٤
دیس‌لایک
رتبه کل
١٣٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٦,٣٣٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٣٠
لایک
لایک
٢,٦٧٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٩٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٤

نقطه ی عطف آدمی، قلب تپنده اوست.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٩

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم پشت دانایی اردو بزنیم دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم صبح ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٦

- مکنونات ضمیر ؛ آنچه در درون انسان نهفته باشد و شرح آن برای دیگران ممکن نباشد. . . . مانند راز گلسرخ

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٠

چون تیغ آفتاب برقامتش نشست/ ذکری زباغ خزان بخاطرش نشست عزم سفرکردودامن کشان برفت آنجاکه شمیم وصال درباورش نشست تاجام عشق بر لب عطشان اورسید گویا که ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٢

بُته جـِغّه، نقش سرو سرافکنده که نشانه ایران و ایرانیان است. بته جغه نقشی است که در تاریخ هنرهای سنتی همیشه مورد توجه بوده و در تزیین انواع صنایع دست ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.