٠ رأی
١٢ پاسخ
٤,٢٣٤ بازدید

تو زبان کردی خیز   به چه معناس ؟   برای فحشه ؟ با ذکر مثال توضیح بدید. ممنونم

٣,٠٥١
٨ ماه پیش
١ رأی

چندتا گیف دیدم فحش کوردی داشت، خیز   خیلی اومده توش یعنی معنی بدی نمیده ؟ مثلا ریامه ناو  ریشد دالگ خیز  معذرت

٨ ماه پیش