دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٩,٠٣٥
لایک
لایک
٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

عجیب الخلقه، خزنده، چندش

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

عجیب الخلقه

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.