٢ رأی
تیک ٢٩ پاسخ
٢٥٠ بازدید
چند گزینه‌ای

I think we should go on holiday to Spain,_______you have a better idea.

٢,٧٠٢
٢ ماه پیش
٠ رأی

گزینه چهارم  به معنای مگر اینکه

١ ماه پیش
٣ رأی
٨ پاسخ
٤٢٥ بازدید

هست It has been... یا  It is been...

٩ ماه پیش
رأی

It has been صحیح است

٣ ماه پیش