١ رأی
تیک ٧ پاسخ
٤٧٣ بازدید

سلام میشه قافیه  بیت زیر رو مشخص کنید :  "ای یاد تو مونس روانم /جز نام تو نیست برزبانم"

٧ ماه پیش
٠ رأی

زبانم  و روانم دو قاویه هستند چون که هم وزن و با یک اهنگ و نوا خوانده میشود 

٥ ماه پیش
٢ رأی
٨ پاسخ
١,٤١٥ بازدید

سوال. بنده. رو لطف کنید جواب بدهید

٧ ماه پیش
٠ رأی

کلمه ی تغییرات درست است گلم 

٥ ماه پیش