دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٢,٩٥٥
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٣٨
رتبه
رتبه در بپرس
١,٧٦١
لایک
لایک
٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

در حال حاضر این واژه به معنی فرد خوش خنده و با نمک است اما در قدیم به معنی چرک و کثیف بوده است

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
١

سلام کردن به صورت غیر رسمی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.