نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
این دو تا جمله معنی های مختلف کدوم ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
فرق بین action verb or dynamic verb ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی اصطلاح "look up to someone"
٢ هفته پیش
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
کدوم گزینه مناسبه ؟
١ ماه پیش
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
ترجمه شعر "we don't need no educat ...
١ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Two wrongs don't make a right." ترج ...
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
"L-Bomb" کجا ها بکار میره ؟
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
" i m up for it"
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تجربه ی یادگیری زبان فرانسوی
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه واژه فرانسوی"S’il vous plaît"
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مفهوم "capitalism"
٥ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

-
بپرس
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Go pear shaped یعنی چی؟
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اصطلاح محاوره ای "LOO"
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی اصطلاح "Break a leg"
٥ ماه پیش