دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٥,٠٤٣
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٤٢
رتبه
رتبه در بپرس
١,٥٥٧
لایک
لایک
٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

پوست تمیز شده

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

اتفاق افتادن ، happen

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٣ رأی
٢ پاسخ
١٠١ بازدید

Finger print of face چه معنایی دارد ،گفته شده در ایمیل بجای رمز از این استفاده کنید

٢ ماه پیش
١ رأی
٥ پاسخ
١٠٤ بازدید

این کلمه ظاهرا اسم مکانی در ترکیه است  ،اما چه نوع مکانی؟

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٤٢ بازدید

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.