دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٥٩٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٠٢٤
لایک
لایک
١٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

( How did you come to ( Verb چی شد که ؟ چطور شد که؟ ?How did you come to be at the scene of the crime چطور شد که در صحنه جرم حضور داشتی؟ منبع : for ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

How did you come to Verb چی شد که ؟ چطور شد که؟ ?How did you come to be at the scene of the crime چطور شد که در صحنه جرم حضور داشتی؟ منبع : forum. wo ...

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
١

قانون اساسی آمریکا : Article : اصل ( 7 اصل اساسی ) Section : بخش ( هر اصل شامل بخش های است ) Clause : بند Article 1 Section 9 Clause 6 of the Const ...

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
١

قانون اساسی آمریکا : Article : اصل ( 7 اصل اساسی ) Section : بخش ( هر اصل شامل بخش های است ) Clause : بند Article 1 Section 9 Clause 6 of the Const ...

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٢

در قانون اساسی آمریکا : Article : اصل ( 7 اصل اساسی ) Section : بخش ( هر اصل شامل بخش های است ) Clause : بند Article 1 Section 9 Clause 6 of the C ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.