منو
بهراد نیکخو

بهراد نیکخو

عضو از ١ هفته پیش
امتیاز کل
١٩
رتبه کل
١٥,٤٤٦
رتبه کل
لایک
١
لایک
دیس‌لایک
١
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٩
امتیاز
رتبه در بپرس
١,٠٠٥
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.