٢ رأی
٨ پاسخ
٣,٥١٣ بازدید

میشه معنی گر صبر کنی زه غوره حلوا سازی یعنی چی دقیق و بامعنی لطفا توضیح ندهید

٨ ماه پیش