دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٩
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٣,٦٠٨
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٧٠
رتبه
رتبه در بپرس
٩٤٨
لایک
لایک
٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

در سده اصفهان ( خمینی شهر ) به گل انگور، انگ می گویند. حالت ماقبل غوره.

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

سوک رفتن: ور رفتن به چیزی، اذیت کردن کسی سوک: سوکولی، سه کنج، گوشه سوک کشمش: دم کشمش ضرب المثل: کشمش هم سوک داره. مثلا به یکی می گویند حسن بیا. میگ ...

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

سه کنج، گوشه ی اتاق رایج در سده ( خمینی شهر )

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

اوزورا، از آن راه، از آن طرف در جواب "کوزوراکی؟" می آید. رایج در سده ( خمینی شهر ) و درچه

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

از این راه، ازیرا، از این طرف معمولا در جواب "کوزوراکی؟" می آید. کوزوراکی؟ یعنی از کدام راه ازیراکی، یعنی از این راه مخالف اوزورا و اوزوراکی رایج ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٥ رأی
١٢ پاسخ
٣٨٧ بازدید

چند کلمه به جایه کلمه خوشبختم در برخورد با ادم جدید؟

٢ ماه پیش
١ رأی

 خوشحالم. خوشوقتم. مسرورم. 

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٦ پاسخ
١١٩ بازدید

منظور از"نقاش ازل"  کیست ؟؟ هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا معلوم نشد که در طربخانۀ خاک نقاش ازل بهر چه آراست مرا

٢ ماه پیش
٢ رأی

منظور خداوند است

٢ ماه پیش