پرسش خود را بپرسید

منظور از"نقاش ازل" کیست ؟؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١١٣

منظور از"نقاش ازل"  کیست ؟؟

هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا

چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا

معلوم نشد که در طربخانۀ خاک

نقاش ازل بهر چه آراست مرا

١,٢٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٠

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در این بیت نظر مولانا به هوشمندی  طبیعت و خالق زیبایی است .

وقتی در شعر سوال میکند ، پس مستقیم خدا را خطاب قرار نمی و منظور او  هوشمندی حاکم بر طبیعت باشد

٦٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٤
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش

درود.

نقاشِ اَزَل؛ همانا  "بارءالمُصوّر"   یا آفریننده و خلقِ صورتگر می باشد که از باری تعالی صادر شده است.

٢٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٢ هفته پیش

می تواند خداوند ، پروردگار ، آفریننده باشد

١١٤,٤٣٣
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٤٤٢
تاریخ
١ ماه پیش

منظور  همان خداست

٣٠,٣٢٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢١
تاریخ
١ ماه پیش

منظور خداوند است

١١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

نقاش ازل اشاره به ذات زیبای خداوند دارد، ازل به معنای پایان ناپذیر و نقشگر و خالق زیباییها خداوند است که مانا و بی پایان است.

٥٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما