١ رأی
١ پاسخ
٦٣ بازدید

اسلام متاعی است  که از صدر عالم تا نهایت آن نظیر نداردوگوهر  گرانبهایی است که هر انسانی به فطرت آزاد خود طالب آن است. متاع دراین جمله چه معنی میده؟ دیکشنری کلمه متاع رو به کالاو ابزار معنی کرده که توی این جمله کاملاو ابزار نمیده  به نظر شما اشتباه چاپی نیست 

١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٠٥ بازدید

نویسندگان به اصطلاح روشنفکر که به سوی یکی از دو قطب گرایش دارند، به جای آنکه در فکر استقلال و آزادی کشور و ملت خود باشند، و خود خواهی ها و فرصت طلبی‌ها و انحصارجویی‌ها به آنان مجال نمی‌دهد که لحظه‌ای تفکر نمایند و مصالح کشور و ملت خود را در نظر بگیرند و مقایسه بین آزادی و استقلال را در این جمهوری با رژیم ستمگر سابق نمایند.کلمه  انحصار جویی در این جمله معنیش چی میشه؟

١ ماه پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٨٨ بازدید

 انحصار طلبی بانحصار جویی معنیش یکیه یا نه اگه معنیش یکی نیست  انحصار جویی یعنی چی 

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٩١ بازدید

سلام معنی کلمه غرضمندانه چی میشه

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٢ بازدید

هنر ساسانیان نمایاننده باز خیزی از چهار قرن انحطاط دوران اشکانیان است‌. نمایاننده باز خیلی تو این جمله یعنی چی 

٢ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٩ بازدید

سیادت نظامی یعنی چی 

٣ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٧٦ بازدید

مهمترین عامل  شکست حکومت  ساسانی را باید ناراضی بودن ایرانیان از وضع دولت و  آیین و رسوم اجهاف آمیز  آن دانست. آیین و رسوم  اجهاف آمیز در این جمله چی میشه 

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
١٧١ بازدید

فرانتس فانون می گوید : سیاه ستایی در ادبیات سیاه،دشنامی است  که انسانهای سیاه  پوست  نثار  انسانیت  کرده اند سیاه ستایی یاغی علیه تحقیرسفید پوست در برخی از بخشها بهترین وسیله برانداختن منعها و دشنامهاست . معنی کل جمله رو اگه کسی بلده بگه ومعنی کلمه سیاه ستایی ادبیات سیاه یعنی چی به چه ادبیاتی ادبیات سیاه میگن

٣ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١٣٨ بازدید

جامعه از استقلال نسبی برخوردار‌ یعنی چی  

٤ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٢١٥ بازدید
چند گزینه‌ای

اجتهاد شرط تصدی  کدام یک از مقام های زیر است؟

٥ ماه پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
٤٠٠ بازدید
چند گزینه‌ای

برای معرفی به مجلس جهت اخذ رأی اعتماد کدام وزیر را دیگران به رئيس جمهور پیشنهاد می کنند ؟

٥ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
١,٢٧٩ بازدید

سلام وقتتون بخیرمعنی روایت " تقیه ، آئين من و ممشاى من و ممشاى پدران من است "" یعنی چه ؟       

٦ ماه پیش