پرسش خود را بپرسید

معنی کلمه نمایاننده بازخیزی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٦٢

هنر ساسانیان نمایاننده باز خیزی از چهار قرن انحطاط دوران اشکانیان است‌.

نمایاننده باز خیلی تو این جمله یعنی چی 

٥٢١
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

نمایاننده به‌چم(معنی) نشان دهنده، نمایان کننده،

بازخیزی هم به‌چم زندگی دوباره، رستاخیز، بازبرخاستن، باز زنده شدن، بازشکوفایی، دوباره رواج یافتن و... است.

"هنر ساسانیان نشان دهنده‌ی بازشکوفایی(هنر) پس از چهار سده  بی‌رونقی آن در زمان اشکانیان است."

٣٧,٧٠٩
طلایی
٥
نقره‌ای
١٦٥
برنزی
٣٦٦
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما