١ رأی
٢ پاسخ
١١٧ بازدید

سوال من درباره یک عنصر از طب سنتی هستش که نمیدونم این چیه چی نوشته یا معناش چیه 

٦ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٩٤ بازدید

متن  طب سنتی هست ماده این متن چیست آب طوب خشت پخته و آب میوه سبز

٦ ماه پیش