تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

آن که مراحل سیر و سلوک را پشت سر گذاشته و سالکان را راهنمایی و هدایت میکند . مراد یا پیر ، در مقابل مرید و سالک

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Storm suffix ( y ) واژه ی stormy صفتی هست به معناهای؛ متلاطم ، مواج ، توفانی و از این قبیل معانی .

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Prefix ( im ) polite به معنی بی ادب .

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Prefix ( in ) correct

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٢

Prefix ( un ) known ( معنای مجهول یا ناشناخته میده )

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یَدخُلَ : لازم است ( داخل شد ) یُدخَلُ : متعدی است ( داخل کند )

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خواسته را بر می آورد اجابت میکند

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نقاش ( در عربی اسم مبالغه بر وزن فعال که بر شغل دلالت میکند )

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد

😂😉از دید یه کنکوری؛ قد مضارع : ( قد یدل علی تقلیل )

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در زبان عربی ؛ آواز ( خصوصا تغرید الطیور یعنی آواز پرندگان )

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نا سپاسی کردن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

غوطه ور کردن مثلا: The best way for adults to learn a new language is to ( immerse ) themselves in taht culture.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کسب شده ، گرفته شده شکل سوم یا اسم مفعول فعل getهست.