دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٧,٠٨٣
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٤٠
رتبه
رتبه در بپرس
١,٥١٦
لایک
لایک
٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

وجین از مصدر وتن زبان مازندرانی ساخته شده است که ریشه در زبان سنسکریت دارد و به مانند همریشه هایش در این زبان همچون بوتن، بوج، وجنه و . . . به مچاله ...

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

وجین، واژه ای مازندرانی ست که به فارسی راه یافت. واژگان ساخته شده از مصدر وتن همچون وجنه، بوتن بوج و . . . به مچاله کردن، بیرون آوردن و کندن اشاره دا ...

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
١

پاس در زبان مازندرانی به چوب ستبر گفته می شود. چوب بلند درون استوانه توخالی برساخته از تنه درخت را تلم پاس و چوب کوتاه کاشته شده کنار دانه و تخم گیاه ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

١ رأی
٧ پاسخ
٦١١ بازدید

زبان فارسی در مبحث واژگان میباشد

٧ ماه پیش
٤ رأی

اولی، جمع مکسر فرقه است و دومی، کلمه مفرد به معنای تارک سر یا به معنی تفاوت

٧ ماه پیش