دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

نام اورشلیم ( بیت المقدس ) در زبان پهلوی، پایتخت ضحاک

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

قالب، عربی شده واژه کالبد است. معنی قالب بدن است. مثلا در مثلی می گوییم "قالب تهی کرد". یعنی روح از بدنش خارج شد و این کنایه از مردن است. از دیگر معا ...

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

در لباس، یکی از معانی در قالب، در لباس دیگری بودن است، یعنی چیزی که ماهیتی دیگر دارد را در لباسی متفاوت عرضه کردن. به آن میگوییم جنس قلابی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٠ رأی
٧ پاسخ
١٧١ بازدید
چند گزینه‌ای

 نقش کشتن دیو خشکسالی توسط شاه هخامنشی درتخت جمشید، مویدکدام نگرانی ایرانیان باستان می باشد؟

٣ ماه پیش
٠ رأی

ساخت این کاخ به دست خشایارشا بزرگ آغاز شد و اردشیر یکم آن را به پایان رساند. این موضوع در سنگ نوشته ای در گوشه جنوب شرقی تالار ثبت شده است. این خشت سنگی به اندازه ۳۵ *۳۵*۵/۷ سانتی متر است و بر دو روی ...

٢ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٤٤٠ بازدید
رأی

چنین چیزی بر اساس قوانین علمی ممکن نیست. برای پیامبران معجزاتی قائل شده اند ولی برای یک عالم دینی که معجزه وجود ندارد. البته این شایعه را برای این درست کرده اند که او را شخصیتی با مهارتهای گوناگون معرفی کرده اند، که موفق هم شده اند. از آنجا که مردم ما دینخو هستند، اینگونه  داستانها را بدون هیچ پرسشی می پذیرند.

٧ ماه پیش