دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩,٢٧٧
لایک
لایک
٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٠
رتبه
رتبه در بپرس
٣,٧٩٩
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ روز پیش
دیدگاه
٠

دوپینگ کردن some sportsmen dope during a game or match

دیدگاه
٠

گهی زین به پشت و گهی پشت به زین

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

طبق روال معمول و طبیعتا

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

کم کردن وزن . I have put on a lot of weight and I still have not shaken down it

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

نظرمو راجع به قیمت عوض نمیکنم. . I am not budging on the price "budge on sth"

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
to get over you is the hardest thing in the world.
دیدگاه
٠

کنار اومدن با تو سخت ترین کار دنیاست

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
She loves to poke her nose into everyone's business. She also likes to be a tattletale, and Albert listens to most of what she says.
دیدگاه
٠

عاشق اینه تو کار دیگران فضولی کنه و همچنین خبرچینی کنه و البرت هم همیشه هر چی اون میگه رو گوش میکنه

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
It's 10 miles as the crow flies.
دیدگاه
٠

سر راست ده مایل راهه.

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
He is a master of finagle and accommoda - tion ; he is purposeful and principled.
دیدگاه
٠

استاد زرنگ بازی و جا کردنه ؛خیلی هدفمند و اصولیه

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
I can't simply conjure up the money out of thin air.
دیدگاه
٠

از اسمون نمیتونم پول بیارم که!

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.