دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٣٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥,٩٣٠
لایک
لایک
٢٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

بهترین معنی اش در متون ترجمه شده فارسی قضیه هست مثل قضیه فیثاغورت در ریاضی

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

اگر جمع بیاید به معنی مشخصات و یا معیارات و ضوابط و انتضارات هست To our specifications : طبق انتظارات ما Drug specifications : مشخصات دارو اما در ...

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

Assay = weigh

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

Assay = evaluate = assess = estimate

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

توجه در تفاوت دو واژه زیر: Luxuriant و luxurious هر دو به معنی غنی و پر بودن در چیزی می دهند با این تفاوت که luxurious یعنی غنی و پر بودن از نظر م ...

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ هفته پیش
متن
Managers do not have a monopoly on stress.
دیدگاه
٠

تنها مدیران استرس نمی کشند بلکه کارمندان نیز دچار این قضیه هستند

تاریخ
٢ هفته پیش
متن
Women do not have a monopoly on feelings of betrayal.
دیدگاه
٠

تنها زنان دچار احساس خیانت نمی شوند ( فقط مردان به زنان خیانت نمی کنند برعکسش هم اتفاق میوفته )

تاریخ
٢ هفته پیش
متن
He felt ungainly and feared being pressed into dancing.
دیدگاه
٠

سررشته ای در بازیدن ( رقصیدن ) نداشت و حس کرد مجبور به انجام آن شده

تاریخ
٢ هفته پیش
متن
Congress has ever been niggardly when little or no evidence of electoral sentiment is presented to justify more generous appropriations.
دیدگاه
٠

هر گاه حس مشارکت در انتخابات اندک بوده کنگره نیز در صرف هزینه بیشتر در راستای برگزاری آن قناعت به خرج داده

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
This process culminate in the introduction of the single currency by the end of the century.
دیدگاه
٠

این روند در نهایت منجر به معرفی ارز واحد در آخر قرن جاری شد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.