دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٩٥
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦,٠٤٩
لایک
لایک
٢٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٣

Oxford advanced dictionary for learners states about : dispose this way One> place somebody something in a suitable way arrange Two> make somebody ...

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

به این جملات توجه کنید : He can't carry on this sport because of his injuries در این جا به معنی شرکت کردن و engage in آمده The boys were carrying ...

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٦

یه توضیح حول معنی این لغت مترادف است با diffence و inconsistency اولی که میشه تفاوت و تضاد و دومی میشه مغایرت ناسازگاری نا همخوانی این ِعت زمانی ا ...

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٣

کلا در هر کاربردی یادتون باشه این لغت معنی چنگ زدن به دامن کسی یا چیزی میده ! بهترین معنی و جامع ترین معنیش میشه استفاده کردن موارد عمده کاربرد : ا ...

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
This process culminate in the introduction of the single currency by the end of the century.
دیدگاه
٠

این روند در نهایت منجر به معرفی ارز واحد در آخر قرن جاری شد

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
There just remains the matter of funding to dispose of.
دیدگاه
٢

الان نتها مسله بودجه مونده که برسی شه

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
Heaven forbid that anything awful should have happened to her.
دیدگاه
٠

آسمان نگذارد که اتفاق بدی برایش بیوفتد ( خدا نکند )

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
Your paper points to a number of fertile subjects for future research.
دیدگاه
٠

مقاله شما به تعدادی موضوع بکر برای تحقیقات آتی اشاره می کند

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
Her books are so popular because she has such a fertile imagination.
دیدگاه
٠

کتاب هایش بسیار محبوبند زیرا او ذهنی مولد دارد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.