دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٢٢٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٥٢٨
لایک
لایک
١٧٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

اوضاع را آرام کردن Friends S08E24 Phoebe: Joey, we’re trying to dial down the crazy

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

مشت گره کرده را در هوا به علامت شعار دادن یا پیروزی یا موفقیت تکان دادن ( مثلا مثل شعار دادن در نماز جمعه )

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

بدم نشد، بهتر it’s for the best

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

خونه تکونی ( به معنای تغییرات زیاد )

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

آشغال، عوضی Freeze, punk give me your money, punk

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.