برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

توحيد

توحيد هوالعلیم

الهی
انت العظیم و انا حقیر
وهل یرحم الحقیر الا العظیم

فرازی ازمناجات آقا امیرالمؤمنین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 هوالعلیم

مینو: بهشت، فردوس، منزلگاه ابدی نیکان در سرای دیگر(آخرت)
١٣٩٨/١٢/١٢
|

202 هوالعلیم

وَش: مثل، مانند(مینو وش:مثل بهشت)
١٣٩٨/١٢/١٢
|

203 هوالعلیم

سُکوتِستان: گورستان ، محل خاکسپاری مردگان ، وادیِ خاموشان ، منزلگاه لب فرو بسته گان، قبرستان ،
١٣٩٨/١٢/١٢
|

204 توحيد
هوالعلیم

شبارام :
آرامشِ شبانگاه ، آسودگی شبانه ، راحتی خیال در شب .....
١٣٩٨/١٢/١٠
|

205 هوالعلیم

توجیه:
موجه جلوه دادن ، به زیبائی نشان دادن ، کاری را درست درنظر آوردن .....
١٣٩٨/١٢/٠٩
|

206 هوالعلیم

شباهنگام:
زمانِ شب ، شامگاه
١٣٩٨/١٢/٠٩
|

207 هوالعلیم


بوق ِسگ:
پاسی ازشب گذشته ، زمانی بین غروب آفتاب و نیمه شب.
متضاد (بوقِ سگ)میشود ( خروس خوان)

مثال: ازخروس خوان ...
١٣٩٨/١١/٢٧
|

208 هوالعلیم

خروس خوان:

صبح زود، پگاه ، سحرگاه، قبل ازطلوع آفتاب. صبحِ سحر
متضاد (خروس خوان)میشود( بوق سگ)

مثال: از خروس خوان تا ...
١٣٩٨/١١/٢٧
|

209 هوالعلیم

قیمه:گوشت خرد شده به اندازه 2حبه قند ،که برای پختن خورشت قیمه و یا خورشت قرمه سبزی استفاده میشود.
١٣٩٨/١١/٢٦
|

210 هوالعلیم

کلون یا کلوند

پشت بند (قفل) درب های چوبی حیاط درقدیم.
وآن یک قطعه چوب به شکل مکعب مستطیل به طول 60 و عرض15وضخامت 4 سانتی ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

211 هوالعلیم

کلون یا کلوند

پشت بند (قفل) درب های چوبی حیاط درقدیم.
وآن یک قطعه چوب به شکل مکعب مستطیل به طول 60 و عرض15وضخامت 4 سانتی ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

212 هوالعلیم

یعنی چه :
به چه معناست ، چه مفهومی دارد ،
١٣٩٨/١١/٢٦
|

213 هوالعلیم

شادین : شاد و خوشحال ، دلخوش ، آسوده خاطر

شادین متضاد غمگین

(شادین) نامی پسرانه. مترادف (شاهین)

شادیانه : آنچه ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

214 هوالعلیم

چینش: چیدن ، کوتاه کردن مو ، زدنِ سرشاخه درختان ، مرتب ومنظم کردن لوازم محل کار یا زندگی ،بریدن با قیچی ، کندن میوه از درخت و......
١٣٩٨/١١/٢٥
|

215 هوالعلیم

چِندِش: شخص یا چیزی که دیدنش حالِ آدم
را بَد میکند.

چِندِش آور : حال به هم زن ، اعصاب

خورد کن ، سوهانِ روحِ آدمی
١٣٩٨/١١/٢٥
|

216
هوالعلیم


معهد یعنی قرار گاه ، محل وعده وقرار ، جائی که درآن عهد و پیمان می بندند ، باشگاه
١٣٩٨/١١/٢٥
|

217 هوالعلیم

کلون یا کلوند

پشت بند (قفل) درب های چوبی حیاط درقدیم.
وآن یک قطعه چوب به شکل مکعب مستطیل به طول 60 و عرض15وضخامت 4 سانتی ...
١٣٩٨/١١/١١
|

218 هوالعلیم

آبا یعنی پدران ، اجداد ، پیشگامان ، پیشرو ، سرسلسله نسل ، بزرگ خاندان .

دیس پسوند شباهت است یعنی مانند ، شبیه ، مثل ، ه ...
١٣٩٨/١١/٠٤
|

219 هوالعلیم
مسيحا همان مسيح است كه باالف تعظيم جمع شده و تركيبى زيبا بوجود آورده .

براى مسيح چند معنا گفته اند از جمله: مسح کننده ، مسح کننده ...
١٣٩٨/١١/٠١
|

220 هوالعلیم

بریان: برشته شدن گوشت برروی آتش را بریان میگوئیم.

بریان اصفهان: یکی از غذا های مخصوص اصفهان است که بیشتر به عنوان ناهار استفاد ...
١٣٩٨/١١/٠١
|

221 هوالعلیم

ظاهراً :
آنطوری که به نظر میرسد ،
آنطور که پیداست،
اینطوریکه احساس میشود،
به ظاهر ، آنچه که به نظر می آید


١٣٩٨/١٠/٢٨
|

222 هوالعلیم

ريشه كلمه جبار ، جبر است؛
جبر متضاد اختيار است؛
جبر يعنی آنچه انجامش دراختیار ماو تحت اراده ما نباشد؛
جبر کاری است که انجام ...
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

223 هوالعلیم

توحید یعنی خداوند را به یگانگی دانستن،
اقرار به وحدانیت خداوند.

که یکی هست وهیچ نیست جز او
وحده لا اله الا هو

١٣٩٨/١٠/٢٧
|

224 هوالعلیم
بسيار جبران كننده؛
وبسيار ترميم كننده، از صفات بارى تعالی ؛
وبسیار ستمگر،ازصفات بندگان ظالم
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

225 فردائی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|