برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

توحيد

توحيد هوالعلیم

الهی
انت العظیم و انا حقیر
وهل یرحم الحقیر الا العظیم

فرازی ازمناجات آقا امیرالمؤمنین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 هوالعلیم

کانون : مرکز ؛ قطب ؛ مرکزیت ؛ انجمن : محل تجمع ؛ گرد همائی
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

102 هوالعلیم

علی برکت الله: به مبارکی ومیمنت از جانب خداوند؛ ...
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

103 هوالعلیم

ارغوانی : از ترکیب دو رنگ آبی و قرمز ، رنگ بنفش بدست می آید اگر این رنگ به آبی نزدیکتر باشد به آن یاسی گویند، اگر به قرمز نزدیکتر با ...
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

104 هوالعلیم

سیرو :(سیر اُ ) : سیراب گوسفند و ...را میگفتند. .
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

105 هوالعلیم

جغله : شخص ریز اندام ؛...
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

106 هوالعلیم

Good Time : وقت بخیر ؛ زمان بر وفقِ مراد...
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

107 هوالعلیم
کِویج (کیویج):زالزالک ، وبر دونوع است: یک نوع آن به رنگ زرد تیره و نوع دیگر آن قرمز تیره است.

البته نوع کوهی آن را سرخ ولیک است ک ...
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

108 هوالعلیم

Good rate : ( گود ریت) : قیمت خوب ؛ نرخ عالی؛ نسبت شایسته....
١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

109 هوالعلیم

میدان کهنه :میدان عتیق ؛ سبزه میدان؛ نام قبلی میدان امام علی(ع) است که حد فاصل خیابانها ی هاتف /علامه مجلسی _ عبدالرزاق/ خ حضرت ولیع ...
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

110 هوالعلیم

دردشت اصفهان: محله دردشت شامل بازارچه دردشت و کوچه باغ دردشت. ..از محلات قدیمی اصفهان واقع در خیابان ابن سینا و خ سنبلستان است...
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

111 هوالعلیم

نصب العین: دیدگاه ؛ مدِّنظر داشتن...
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

112 هوالعلیم

دیفال : همان دیوار است در گویش عامیانه..
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

113 هوالعلیم

جیلیز و و یلیز : (جلز و ولز)اصطلاح عامیانه به معنای سوختن وساختن؛ صدائی که هنگام سرخ کردن گوشت یامرغ وماهی بگوش میرسد..
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

114 هوالعلیم

تُرتُری : تایر ؛ چرخ ؛ وسیله ای که باچرخ حرکت میکند.
در اصطلاح عوام به وسیله نقلیه میگویند.
تُرتُری بازی : یک بازی قدیمی که ب ...
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

115 هوالعلیم

پوشالی : هر چیز سبک و تو خالی مثل کاه وساقه برنج وگندم و جو ؛ درون تهی ؛ پوچالی؛پوچ آلو ؛ پوچ آلوده....
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

116
هوالعلیم

پوشال : کاه ؛ساقه گندم وبرنج و....
هرچیز سبک و تو خالی ؛ پوچ آلوده. ..
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

117 هوالعلیم

خواب زده : گرفتار و دربند خواب ؛ اسیر خواب....
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

118 هوالعلیم

اِحیا ehya : زنده نگه داشتن؛ جان داشتن
شب اِحیا : شب را زنده نگه داشتن ؛ شب زنده داری کردن
اَحیاahya : زندگان

مراسم شب ...
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

119 هوالعلیم

مجیز : اجازه دهنده ؛ مجاز کننده ؛

مجیز گفتن : کسی را با سخنوری تکریم کردن...
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

120 هوالعلیم

بزنم به تخته : این اصطلاح در اصل Touch wood است ودر بین مسیحیان رایج است ، ومنظور از تخته همان تخته صلیب است که از شرّ پلیدی و پل ...
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

121 هوالعلیم

نصف جهان : شهر زیبای خدا ( اصفهان )
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

122 هوالعلیم

گز : سوغات شیرین ومنحصر بفرد اصفهان. ...
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

123 هوالعلیم

آتل : تخته بند ؛ بستن عضو شکسته یا در رفته با تخته چوب و پارچه.
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

124 هوالعلیم

تخته بند : آتل؛ بستن عضو شکسته یا در رفته با تخته چوب و پارچه
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

125 هوالعلیم

ابن الوقت : پسر زمان ؛ زاده فرصت ؛فرصت طلب
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

126 هوالعلیم

باقوشخانه : باغ قوشخانه ؛یکی از باغهای معروف اصفهان در دوره صفویه ،واقع درشمال اصفهان ،دروازه ( میدان) طوقچی که اینک قسمت کوچکی از آ ...
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

127 هوالعلیم

شلم : آش شلغم ِ خوش نمک

در اصطلاح عوام ، اوضاع بهم ریخته ودرهم وبرهم
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

128 هوالعلیم

شوربا : آش شور ؛ آش خوش نمک : نوعی سوپ سبزیجات وطنی خوش نمک ، که گذشتگان بیشتر درزمان سرماخوردگی مصرف میکردند
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

129 هوالعلیم

با : حرف همراهی ؛ توسط ؛ آش : مخفف ابا. در عربی ؛ مخفف بابا در اصطلاح عامیانه
مخفف باغ( باقوشخانه: باغ قوشخانه)
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

130 هوالعلیم

عصمت : معصوم بودن؛ پاکدامنی ؛ محافظت شده از گناه؛ خود داری از معصیت
اهلبیت عصمت : خاندان حضرت رسول اکرم ؛ آل محمد
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

131 هوالعلیم

باج ریش : شکل تغییر یافته وامروزی ِ باج سبیل است.
آنچه که ظالم به زور از مظلوم بگیرد؛در قدیم به آن باج سبیل میگفتند،چون نشانه ظاه ...
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

132 هوالعلیم

باج سبیل : آنچه که شخص قوی ، ظالمانه از شخص ضعیف بگیرد ؛ پولِ زور گرفتن ؛
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

133 هوالعلیم

شکمبه : سیراب گوسفند وگاو و....
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

134 هوالعلیم

ورقلمبیده: پف کرده؛ باده کرده؛ برجسته شده : بالا آمده. ..
مثال: ستاره ها تو آسمون ورقلمبیده. ( برجسته شده)( بالا آمده)
چشم ه ...
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

135 هوالعلیم

یوسفِ زهرا : کنایه از آقا جانمان امام زمان ( عج )

جهت سلامتی و ظهور آقا امام زمان صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد و ...
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

136 هوالعلیم

آسمان غرنبش یا آسمان غرمبش : غرش آسمان ؛

رعد و برق ؛ آسمان غرش...
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

137 هوالعلیم

مرغِ مُسَمّا : نوعی خوراک مرغ که با پلو خورده میشود

طرز تهیه: مرغ و پیاز را تف داده ،سپس با آلوی برقانی وسیب زمینی آبپز میک ...
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

138 هوالعلیم

ورمالیدن: رفتن؛ در رفتن ؛ فرار کردن

ور دار و ور مال : برداشتن و در رفتن

پاچه ورمالیده : شرور ؛ بی ذات...
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

139 هوالعلیم

ورمال: فرار

وردار و ورمال : چیزی را برداشتن و فرار کردن

ورمالیدن: فرار کردن

ورمالیدند: فرار کردند؛ رفتن

...
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

140 هوالعلیم

ور دار: بردار

ورداشت:برداشت

ورداشتن:( مص) برداشتن؛ بلند کردن؛ چیزی را از جای خود حرکت دادن...
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

141 هوالعلیم

شحم:(ع): دنبه ؛ چربیِ گوشت

لحم:(ع): گوشت
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

142 هوالعلیم

لحم: (عربی):گوشت

شحم:(عربی):دنبه؛ چربی گوشت
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

143 هوالعلیم

واسه : ازآن واژه هائی است که اصل ونسبش مشخص و معلوم نیست
بهتر است به جای آن از واژه (برای)یا(بهرِ)استفاده شود
١٣٩٩/٠٢/١١
|

144 هوالعلیم

آلوچه : آلوی کوچک ؛ میوه ای گرد و کوچک و سبز وترد وترش با هسته ای سفت که عده ای اشتباهاً به آن گوجه سبز لقب داده اند....
١٣٩٩/٠٢/١١
|

145 هوالعلیم

گوجه سبز : از غلط های مصطلح است. صحیح این واژه (آلوچه) است یعنی آلوی کوچک وآن میوه ای است گرد و کوچک با پوستی سبزرنگ وگوشتی ترد وتر ...
١٣٩٩/٠٢/١١
|

146 هوالعلیم

قارا : خوراک ترشمزه ای که از آب ماست ِِجوشیده و غلیظ شده بدست می آید. ؛ کشک سیاه ؛ قره قوروت
طرز تهیه قارا : ماست را در کیسه ریخت ...
١٣٩٩/٠٢/١١
|

147 هوالعلیم

میقات : مکان و زمان قرار ؛ موعد ؛ قرارگاه
١٣٩٩/٠١/٢٥
|

148 هوالعلیم

چپق: پیپ خودمانی
١٣٩٩/٠١/٢٥
|

149 هوالعلیم

چپق: چوبک ؛چُبُک؛ چوقِک
پیپ خودمانی
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

150 هوالعلیم

سجّاد: لقب سیدالساجدین ، زین العابدین ،آقا علی بن الحسین(ع)،امام چهارم شیعیان جهان است

سجاد یعنی بسیار سجده کننده ؛ کسیکه در ...
١٣٩٩/٠١/١٨
|