دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٤,٤٦٩
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٦٦
لایک
لایک
٢,٥٧٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٠٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

Friendly and thoughtful about what other people want or need مهربون 🐣

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٧

the top part of a box pot etc that can be lifted up or taken off درپوش مث چوب پنبه 🍾

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

A streamer is a long piece of colored paper that you use for decorating نوار رنگی مثل روبان برای تزیین 🎄❤

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢

With each other با هم 👭

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

group of objects of a particular type that sombody has collected مجموعه🍁

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Don't pour too much;it might spill over.
دیدگاه
٢

خیلی پُرش نکنید ؛ ممکنه بریزه بیرون.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
We need to evaluate his fitness for the job.
دیدگاه
٣٦

ما باید آمادگی او را برای این کار ارزیابی کنیم .

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.