دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٩٩٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,١٦٠
لایک
لایک
٣٢٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

نوجوان🙋🏻‍♀️

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

مربع/میدان

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

Fizzy

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

Antarctica

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣

To get smaller

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.