برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

طناز

Tannaz Gh

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گوشت خوار ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

2 وقتی پلیس میگه pull over: یعنی ماشین رو همینجا نگهدار. ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

3 پر کردن فضا
مثال: Most of the space on my hard disk is taken up by movie files.
١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

4 بدنام، بی اعتبار ، مایه رسوایی
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

5 آسان گیر بودن ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

6 کسانی که متولد اواسط دهه 1980 تا 1990 میلادی هستند. ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

7 دارای قضاوت صحیح
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

8 The wedding feast=شام عروسی ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

9 روز مهم و به یاد ماندنی ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

10 بزرگداشت ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

11 patriotic spirit = روحیه میهن پرستانه ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

12 دریافت حقوق زیاد (بیشتر از میزان کاری که می کنی) ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

13 مورد سوء استفاده قرار می گیرند ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

14 trigger fear= باعث ترس شدن ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

15 plural of curriculum ١٣٩٩/٠١/٢٠
|